Proff

Gatling AB

Org.nr559045-0168

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansnetto

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdatum

2022-01-01

2021-01-01

2020-01-01

2019-01-01

2018-01-01

Slutdatum

2022-12-31

2021-12-31

2020-12-31

2019-12-31

2018-12-31

LÖNER & UTDELNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Löner styrelse och VD-----
Löner övriga-----
Föreslagen utdelning00000

RESULTATRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Omsättning10 0547 1098 7427 7225 199
Avskrivningar och nedskrivningar−30000
Summa rörelsekostnader−10 203−7 491−8 853−7 486−5 188
Rörelseresultat efter avskrivningar−147−383−11023610
Finansiella intäkter10000
Finansiella kostnader−7−10−2−2
Resultat efter finansnetto−154−384−1112349
Resultat före skatt−154−384−401639
Skatt på årets resultat000−46−16
Årets resultat−154−384−40117−7

BALANSRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Immateriella anläggningstilgångar00000
Materiella anläggningstillgångar490000
Finansiella anläggningstillgångar372113154201201
Summa anläggningstillgångar421113154201201
Färdiga varor och handelsvaror00000
Kundfordringar1 073568627838523
Kassa och bank248549808753353
Summa omsättningstillgångar1 6201 3501 8281 9161 159
Summa tillgångar2 0411 4631 9822 1171 360
Summa fritt eget kapital−205−51333373256
Summa eget kapital−155−1383423306
Summa avsättningar00000
Summa långfristiga skulder00202020
Leverantörsskulder4807111435785
Summa kortfristiga skulder2 1951 4641 5791 6041 035
Summa eget kapital och skulder2 0411 4631 9822 1171 360
Källa: UC AB

Ladda ner gratis årsredovisning

Gatling AB

Org.nr 559045-0168

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på de flesta organisationers sidor.

BisgrafBisgraf

Allabolag PLUS

89 krexkl. moms.
Läs mer om Allabolag Plus

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter