Proff

Fiskeri Ab Ingun

Org.nr556548-2097
AdressMusslestigen 1, 475 45 Fotö

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansiella tillgångar

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2022-082021-082020-082019-082018-08
Startdatum

2021-09-01

2020-09-01

2019-09-01

2018-09-01

2017-09-01

Slutdatum

2022-08-31

2021-08-31

2020-08-31

2019-08-31

2018-08-31

LÖNER

2022-082021-082020-082019-082018-08
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Löner styrelse och VD-----
Löner övriga-----

RESULTATRÄKNING

2022-082021-082020-082019-082018-08
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Omsättning12 20911 67413 16912 24512 969
Avskrivningar och nedskrivningar−104−76−273−285−380
Summa rörelsekostnader−10 045−8 659−10 860−10 087−10 416
Rörelseresultat efter avskrivningar2 1643 0142 3092 1582 552
Föreslagen utdelning50040001 200600
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter140000
Räntekostnader och liknande resultatposter0−6−2−30
Resultat efter finansiella tillgångar2 1783 0082 3082 1562 552
Resultat före skatt1 9392 4701 8011 9441 971
Skatt på årets resultat−424−546−397−437−444
Årets resultat1 5151 9241 4041 5071 527

BALANSRÄKNING

2022-082021-082020-082019-082018-08
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Immateriella anläggningstilgångar228253278501726
Materiella anläggningstillgångar772605626676735
Finansiella anläggningstillgångar6 7006 2504 4502 5002 500
Summa anläggningstillgångar7 7017 1085 3543 6773 962
Färdiga varor och handelsvaror00000
Kundfordringar278293562285389
Kassa och bank1 1471 3551 6764 2375 602
Summa omsättningstillgångar11 77813 26313 18213 78213 192
Summa tillgångar19 47820 37218 53617 45817 154
Summa fritt eget kapital12 38911 27410 54910 3469 438
Summa eget kapital12 50911 39410 66910 4669 558
Summa avsättningar00000
Summa långfristiga skulder00000
Leverantörsskulder6879717684501 071
Summa kortfristiga skulder2 6164 4863 7983 3413 939
Summa eget kapital och skulder19 47820 37218 53617 45817 154
Källa: UC AB

Ladda ner gratis årsredovisning

Fiskeri Ab Ingun

Org.nr 556548-2097

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter