Proff

Fibersystem AB

Org.nr556605-4325
AdressGårdsfogdevägen 18 B, 168 67 Bromma

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansiella tillgångar

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2023-032022-032021-032020-032019-03
Startdatum

2022-04-01

2021-04-01

2020-04-01

2019-04-01

2018-01-01

Slutdatum

2023-03-31

2022-03-31

2021-03-31

2020-03-31

2019-03-31

LÖNER

2023-032022-032021-032020-032019-03
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Löner styrelse och VD-----
Löner övriga-----

RESULTATRÄKNING

2023-032022-032021-032020-032019-03
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Omsättning104 44675 92983 35274 89674 403
Avskrivningar och nedskrivningar−169−149−136−145−173
Summa rörelsekostnader−98 396−76 432−77 964−63 028−63 845
Rörelseresultat efter avskrivningar6 050−5035 38811 86810 559
Föreslagen utdelning004 800010 508
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter0009774
Räntekostnader och liknande resultatposter−788−127−65−16−55
Resultat efter finansiella tillgångar5 262−6305 32311 95010 577
Resultat före skatt3 6622 6708912 1708 088
Skatt på årets resultat−826−636−50−2 645−1 834
Årets resultat2 8362 034399 5256 254

BALANSRÄKNING

2023-032022-032021-032020-032019-03
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Immateriella anläggningstilgångar7 5757 5754 24900
Materiella anläggningstillgångar530581323119236
Finansiella anläggningstillgångar0005353
Summa anläggningstillgångar8 1058 1564 571172289
Färdiga varor och handelsvaror38 22429 27021 35716 0077 584
Kundfordringar22 63332 4263 0803 64711 860
Kassa och bank218 95817 23412 926
Summa omsättningstillgångar62 94064 97935 35838 08834 737
Summa tillgångar71 04573 13539 92938 26035 025
Summa fritt eget kapital5 2482 4128 50412 71313 088
Summa eget kapital13 30310 46713 23313 19313 568
Summa avsättningar00000
Summa långfristiga skulder00000
Leverantörsskulder14 56415 1247 2725 9128 920
Summa kortfristiga skulder55 24258 26819 59616 45012 621
Summa eget kapital och skulder71 04573 13539 92938 26035 025
Källa: UC AB

Ladda ner gratis årsredovisning

Fibersystem AB

Org.nr 556605-4325

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter