Proff

Falkenbergs Biogas Aktiebolag

Org.nr556742-8114

Ett mycket intressantare användningsområde för biogas idag är i fordon. I Sverige står vägtrafiken för omkring 20 procent av den samlade energiåtgången. Samtidigt står vägtrafikens bensin och diesel för cirka 60 procent av landets oljeanvändning. Att ersätta bensin och diesel med förnybara bränslen är en stor utmaning som kräver flera olika lös­ningar. Den mest effektiva lösningen är fordon som drivs med biogas.

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansnetto

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdatum

2022-01-01

2021-01-01

2020-01-01

2019-01-01

2018-01-01

Slutdatum

2022-12-31

2021-12-31

2020-12-31

2019-12-31

2018-12-31

LÖNER & UTDELNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Löner styrelse och VD00000
Löner övriga00000
Föreslagen utdelning002 00000

RESULTATRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Omsättning30 29225 27124 85626 29721 087
Avskrivningar och nedskrivningar−2 554−2 496−2 423−2 451−442
Summa rörelsekostnader−28 666−23 239−20 581−21 419−22 481
Rörelseresultat efter avskrivningar1 6262 0324 2754 878−1 394
Finansiella intäkter10004
Finansiella kostnader−94−186−293−252−3
Resultat efter finansnetto1 5331 8463 9824 626−1 393
Resultat före skatt2 5461 6042 9803 465−15
Skatt på årets resultat−547−339−643−7450
Årets resultat1 9991 2652 3372 720−15

BALANSRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Immateriella anläggningstilgångar00000
Materiella anläggningstillgångar24 44326 94728 89530 5492 589
Finansiella anläggningstillgångar00000
Summa anläggningstillgångar24 44326 94728 89530 5492 589
Färdiga varor och handelsvaror00000
Kundfordringar574365328356355
Kassa och bank11 4278 88011 43713 82236 799
Summa omsättningstillgångar16 24911 93713 82915 98439 420
Summa tillgångar40 69238 88442 72446 53342 009
Summa fritt eget kapital10 2778 2789 0148 6775 957
Summa eget kapital20 27718 27819 01418 67715 957
Summa avsättningar00000
Summa långfristiga skulder03 5009 42510 4000
Leverantörsskulder1 4242 0701 2021 6331 367
Summa kortfristiga skulder15 14910 8288 24812 42122 178
Summa eget kapital och skulder40 69238 88442 72446 53342 009
Källa: UC AB

Ladda ner gratis årsredovisning

Falkenbergs Biogas Aktiebolag

Org.nr 556742-8114

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på de flesta organisationers sidor.

BisgrafBisgraf

Allabolag PLUS

89 krexkl. moms.
Läs mer om Allabolag Plus
Profile-6989560

Företagets länkar

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter