Proff

Eugen Wiberger AB

Nordiskt Tillväxtcertifikat

Nordiskt Tillväxtcertifikat

Org.nr556183-5769
AdressTransportg. 5 A, 422 46 HISINGS BACKA

Välkommen till Eugen Wiberger AB: Vi är ett familjeägt handelsföretag med 20 anställda och en årsomsättning på 65 miljoner kronor. Sedan 1975 förser vi industrin med ett utvalt sortiment av standardtillverkade maskindelar. Vi har årligen mer än 45.000 leveranser till ca 6.000 industrikunder. Vi erbjuder stor service med snabba leveranser, stort lager & bra priser. Nu utökas även vårt sortiment av 3D-CAD filer dagligen.

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansiella tillgångar

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2021-122020-122019-122018-122017-12
Startdatum

2021-01-01

2020-01-01

2019-01-01

2018-01-01

2017-01-01

Slutdatum

2021-12-31

2020-12-31

2019-12-31

2018-12-31

2017-12-31

LÖNER

2021-122020-122019-122018-122017-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Löner styrelse och VD-----
Löner övriga-----

RESULTATRÄKNING

2021-122020-122019-122018-122017-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Omsättning90 81874 22481 55480 68274 649
Avskrivningar och nedskrivningar−98−86−69−235−190
Summa rörelsekostnader−74 345−67 817−74 302−72 366−66 311
Rörelseresultat efter avskrivningar16 4736 4077 2528 3168 338
Föreslagen utdelning11 00104 0003 0006 000
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter8522186355
Räntekostnader och liknande resultatposter−100−540
Resultat efter finansiella tillgångar16 5576 6287 3388 2658 393
Resultat före skatt13 7706 7137 1107 7757 877
Skatt på årets resultat−2 900−1 468−1 669−1 830−1 859
Årets resultat10 8705 2455 4415 9456 018

BALANSRÄKNING

2021-122020-122019-122018-122017-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Immateriella anläggningstilgångar00000
Materiella anläggningstillgångar743476673603609
Finansiella anläggningstillgångar00000
Summa anläggningstillgångar743476673603609
Färdiga varor och handelsvaror18 10216 20818 21414 97911 953
Kundfordringar7 3976 1276 1807 3406 863
Kassa och bank16 70112 7077 8308 15110 854
Summa omsättningstillgångar42 84236 01432 94530 62929 825
Summa tillgångar43 58636 49033 61831 23230 434
Summa fritt eget kapital19 38916 52115 27612 83412 889
Summa eget kapital19 56916 70115 45613 01413 069
Summa avsättningar00000
Summa långfristiga skulder00000
Leverantörsskulder2 134219313674374
Summa kortfristiga skulder6 6055 1643 4523 7363 373
Summa eget kapital och skulder43 58636 49033 61831 23230 434
Källa: UC AB

Ladda ner gratis årsredovisning

Eugen Wiberger AB

Org.nr 556183-5769

Profile-7017460

Öppettider

Måndag
7:30 - 16:30
Tisdag
7:30 - 16:30
Onsdag
7:30 - 16:30
Torsdag
7:30 - 16:30
Fredag
7:30 - 16:30

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter