Proff

Etiketten i Hammarstrand AB

God kreditvärdighet

God kreditvärdighet

Org.nr556575-4073
AdressPålgård 329A, 840 70 HAMMARSTRAND

Vi levererar etiketter och tillbehör till både tillverkande företag och handelsföretag. Vi strävar mot öppna direkta kontakter med företag inom tillverkning för märkning av produkter och för profilering. Exempel på branscher är bageri, konfektyr, charkuteri, bryggeri m.fl.

Kontakta oss gärna för mer information!

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansiella tillgångar

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2022-082021-082020-082019-082018-08
Startdatum

2021-09-01

2020-09-01

2019-09-01

2018-09-01

2018-01-01

Slutdatum

2022-08-31

2021-08-31

2020-08-31

2019-08-31

2018-08-31

LÖNER

2022-082021-082020-082019-082018-08
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Löner styrelse och VD-----
Löner övriga953-877835545

RESULTATRÄKNING

2022-082021-082020-082019-082018-08
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Omsättning3 7883 3973 0153 2292 096
Avskrivningar och nedskrivningar−73−73−74−70−80
Summa rörelsekostnader−3 388−3 313−3 067−2 991−2 028
Rörelseresultat efter avskrivningar40084−5123868
Föreslagen utdelning1000000
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter00000
Räntekostnader och liknande resultatposter−2−20−1−1
Resultat efter finansiella tillgångar39882−5223767
Resultat före skatt341105126296109
Skatt på årets resultat−70−23−27−65−24
Årets resultat271829923185

BALANSRÄKNING

2022-082021-082020-082019-082018-08
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Immateriella anläggningstilgångar00000
Materiella anläggningstillgångar77150223297267
Finansiella anläggningstillgångar00000
Summa anläggningstillgångar77150223297267
Färdiga varor och handelsvaror568466599662674
Kundfordringar515362504278402
Kassa och bank949679347684124
Summa omsättningstillgångar2 0471 5471 5151 6821 265
Summa tillgångar2 1241 6971 7381 9791 532
Summa fritt eget kapital990719637538307
Summa eget kapital1 4101 1391 057958727
Summa avsättningar00000
Summa långfristiga skulder00000
Leverantörsskulder16311815829295
Summa kortfristiga skulder466367467629354
Summa eget kapital och skulder2 1241 6971 7381 9791 532
Källa: UC AB

Ladda ner gratis årsredovisning

Etiketten i Hammarstrand AB

Org.nr 556575-4073

Profile-7047551

Företagets länkar

Öppettider

Måndag
7:00 - 16:00
Tisdag
7:00 - 16:00
Onsdag
7:00 - 16:00
Torsdag
7:00 - 16:00
Fredag
7:00 - 16:00

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter