Proff

Eros Capital Partners AB

Org.nr559202-4151
AdressNORDENFLYCHTSVÄGEN 76, 112 17 Stockholm

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansiella tillgångar

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2022-122021-122020-122019-12
Startdatum

2022-01-01

2021-01-01

2020-01-01

2019-04-12

Slutdatum

2022-12-31

2021-12-31

2020-12-31

2019-12-31

LÖNER

2022-122021-122020-122019-12
ValutakodSEKSEKSEKSEK
Löner styrelse och VD---0
Löner övriga---0

RESULTATRÄKNING

2022-122021-122020-122019-12
ValutakodSEKSEKSEKSEK
Omsättning0000
Avskrivningar och nedskrivningar0000
Summa rörelsekostnader−33−36−270
Rörelseresultat efter avskrivningar−33−36−270
Föreslagen utdelning0000
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter004 4930
Räntekostnader och liknande resultatposter−760000
Resultat efter finansiella tillgångar−794−364 4660
Resultat före skatt−794−364 4660
Skatt på årets resultat0000
Årets resultat−794−364 4660

BALANSRÄKNING

2022-122021-122020-122019-12
ValutakodSEKSEKSEKSEK
Immateriella anläggningstilgångar0000
Materiella anläggningstillgångar0000
Finansiella anläggningstillgångar28 8004 6944 6945 000
Summa anläggningstillgångar28 8004 6944 6945 000
Färdiga varor och handelsvaror0000
Kundfordringar0000
Kassa och bank2023400
Summa omsättningstillgångar6 4023400
Summa tillgångar35 2034 6984 7345 000
Summa fritt eget kapital3 6374 4304 4660
Summa eget kapital3 6874 4804 51650
Summa avsättningar0000
Summa långfristiga skulder15 000000
Leverantörsskulder0000
Summa kortfristiga skulder16 5162172174 950
Summa eget kapital och skulder35 2034 6984 7345 000
Källa: UC AB

Ladda ner gratis årsredovisning

Eros Capital Partners AB

Org.nr 559202-4151

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter