Proff

Era Fönster i Sverige AB

Högsta kreditvärdighet

Högsta kreditvärdighet

Org.nr556124-2768
AdressSlottsmöllan 17 F, 302 31 Halmstad

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansnetto

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdatum

2022-01-01

2021-01-01

2020-01-01

2019-01-01

2018-01-01

Slutdatum

2022-12-31

2021-12-31

2020-12-31

2019-12-31

2018-12-31

LÖNER & UTDELNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Löner styrelse och VD---0-
Löner övriga---0-
Föreslagen utdelning00000

RESULTATRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Omsättning79 77065 65464 37849 99849 024
Avskrivningar och nedskrivningar-----
Summa rörelsekostnader−71 381−57 508−58 357−45 421−57 551
Rörelseresultat efter avskrivningar8 3898 1466 0214 577−8 527
Finansiella intäkter4635028
Finansiella kostnader00−3−7−16
Resultat efter finansnetto8 8528 1516 0184 572−8 535
Resultat före skatt2735224230
Skatt på årets resultat−25−28−20−41−29
Årets resultat27211

BALANSRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Immateriella anläggningstilgångar00000
Materiella anläggningstillgångar8213447296
Finansiella anläggningstillgångar1 0221 760000
Summa anläggningstillgångar1 0301 7813447296
Färdiga varor och handelsvaror00000
Kundfordringar8 8106 5975 0364 8514 733
Kassa och bank7980000
Summa omsättningstillgångar37 90435 60232 67930 30129 789
Summa tillgångar38 93437 38332 71330 34830 085
Summa fritt eget kapital20 06820 06620 14820 14620 145
Summa eget kapital20 18820 18620 26820 26620 265
Summa avsättningar2 1792 248372372372
Summa långfristiga skulder00000
Leverantörsskulder1 5451 2981 2857304 622
Summa kortfristiga skulder16 56014 94212 0629 6959 402
Summa eget kapital och skulder38 93437 38332 71330 34830 085
Källa: UC AB

Ladda ner gratis årsredovisning

Era Fönster i Sverige AB

Org.nr 556124-2768

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på de flesta organisationers sidor.

BisgrafBisgraf

Allabolag PLUS

89 krexkl. moms.
Läs mer om Allabolag Plus

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter