Proff

ENTECH Energiteknik AB

Org.nr556142-8748
AdressMetallg. 27, 262 21 Ängelholm

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansiella tillgångar

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdatum

2022-01-01

2021-01-01

2020-01-01

2019-01-01

2018-01-01

Slutdatum

2022-12-31

2021-12-31

2020-12-31

2019-12-31

2018-12-31

LÖNER

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Löner styrelse och VD-----
Löner övriga-----

RESULTATRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Omsättning9 2318 9047 74210 0208 987
Avskrivningar och nedskrivningar−9−9−9−9−9
Summa rörelsekostnader−9 210−8 327−7 800−9 313−8 945
Rörelseresultat efter avskrivningar21576−5970641
Föreslagen utdelning015001500
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter00000
Räntekostnader och liknande resultatposter0−1−1−8−12
Resultat efter finansiella tillgångar21575−6069829
Resultat före skatt21429−460566
Skatt på årets resultat−9−92−3−133−20
Årets resultat12337−747246

BALANSRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Immateriella anläggningstilgångar00000
Materiella anläggningstillgångar09192838
Finansiella anläggningstillgångar00000
Summa anläggningstillgångar09192838
Färdiga varor och handelsvaror2 9061 5561 4851 2261 510
Kundfordringar2 0281 4261 9319741 301
Kassa och bank1 5116572311 203599
Summa omsättningstillgångar7 0874 1714 2943 9743 988
Summa tillgångar7 0874 1804 3124 0024 026
Summa fritt eget kapital1 9502 0881 7511 7581 287
Summa eget kapital2 0702 2081 8711 8781 407
Summa avsättningar4343384946
Summa långfristiga skulder00000
Leverantörsskulder6374643453261 193
Summa kortfristiga skulder4 6211 5752 1961 8122 403
Summa eget kapital och skulder7 0874 1804 3124 0024 026
Källa: UC AB

Ladda ner gratis årsredovisning

ENTECH Energiteknik AB

Org.nr 556142-8748

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter