Proff

Enercoea AB

Org.nr559066-3190
AdressTallvägen 2, 151 38 Södertälje

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansiella tillgångar

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdatum

2022-01-01

2021-01-01

2020-01-01

2019-01-01

2018-01-01

Slutdatum

2022-12-31

2021-12-31

2020-12-31

2019-12-31

2018-12-31

LÖNER

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Löner styrelse och VD4658821 7591 798-
Löner övriga32 93729 45220 09015 976-

RESULTATRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Omsättning91 35059 61145 02144 81528 024
Avskrivningar och nedskrivningar−278−798−781−825−414
Summa rörelsekostnader−88 592−65 436−45 806−43 840−30 261
Rörelseresultat efter avskrivningar2 757−5 825−786976−2 237
Föreslagen utdelning00000
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter00000
Räntekostnader och liknande resultatposter−678−388−300−146−115
Resultat efter finansiella tillgångar2 079−6 213−1 086830−2 354
Resultat före skatt6 585−6 212−1 086830−2 354
Skatt på årets resultat−1 6751 14253200
Årets resultat4 910−5 070−554830−2 354

BALANSRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Immateriella anläggningstilgångar215078107135
Materiella anläggningstillgångar6494831 1021 5002 097
Finansiella anläggningstillgångar01 67553200
Summa anläggningstillgångar6702 2071 7131 6062 232
Färdiga varor och handelsvaror04 6453 2026250
Kundfordringar19 93113 3189 5487 8856 008
Kassa och bank002 8713 8044 549
Summa omsättningstillgångar42 13232 52923 64514 54316 785
Summa tillgångar42 80234 73625 35816 15019 017
Summa fritt eget kapital6 4011 4915611 115285
Summa eget kapital6 4511 5416111 165335
Summa avsättningar00000
Summa långfristiga skulder000421421
Leverantörsskulder3 7992 5181 7941 5941 471
Summa kortfristiga skulder36 35133 19524 74614 56318 261
Summa eget kapital och skulder42 80234 73625 35816 15019 017
Källa: UC AB

Ladda ner gratis årsredovisning

Enercoea AB

Org.nr 559066-3190

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter