Proff

Enaiblers AB

Org.nr559377-4465
AdressUppsala

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansiella tillgångar

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2022-12
Startdatum

2022-04-27

Slutdatum

2022-12-31

LÖNER

2022-12
ValutakodSEK
Löner styrelse och VD0
Löner övriga0

RESULTATRÄKNING

2022-12
ValutakodSEK
Omsättning190
Avskrivningar och nedskrivningar0
Summa rörelsekostnader−250
Rörelseresultat efter avskrivningar−60
Föreslagen utdelning0
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter1
Räntekostnader och liknande resultatposter0
Resultat efter finansiella tillgångar−59
Resultat före skatt−59
Skatt på årets resultat0
Årets resultat−59

BALANSRÄKNING

2022-12
ValutakodSEK
Immateriella anläggningstilgångar944
Materiella anläggningstillgångar0
Finansiella anläggningstillgångar0
Summa anläggningstillgångar944
Färdiga varor och handelsvaror0
Kundfordringar164
Kassa och bank5 247
Summa omsättningstillgångar5 431
Summa tillgångar6 374
Summa fritt eget kapital−3
Summa eget kapital966
Summa avsättningar0
Summa långfristiga skulder0
Leverantörsskulder91
Summa kortfristiga skulder5 409
Summa eget kapital och skulder6 374
Källa: UC AB

Ladda ner gratis årsredovisning

Enaiblers AB

Org.nr 559377-4465

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter