Proff

Elitfönster Produktion AB

Org.nr556552-6547
AdressBrogårdsgatan 1, 574 38 Vetlanda

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansnetto

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdatum

2022-01-01

2021-01-01

2020-01-01

2019-01-01

2018-01-01

Slutdatum

2022-12-31

2021-12-31

2020-12-31

2019-12-31

2018-12-31

LÖNER & UTDELNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Löner styrelse och VD--0--
Löner övriga360 118338 794315 164289 867288 253
Föreslagen utdelning00000

RESULTATRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Omsättning868 0721 577 942368 1281 336 4641 357 769
Avskrivningar och nedskrivningar-----
Summa rörelsekostnader−880 803−1 593 190−432 951−1 415 503−1 413 381
Rörelseresultat efter avskrivningar−12 731−15 248−64 823−79 039−55 612
Finansiella intäkter1933020 620140
Finansiella kostnader−49 580−14 483−5 734−5 476−4 302
Resultat efter finansnetto−62 118−29 701−49 937−84 501−59 914
Resultat före skatt43 8201657682
Skatt på årets resultat−9 11914−64−75−81
Årets resultat34 70115111

BALANSRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Immateriella anläggningstilgångar00000
Materiella anläggningstillgångar171 545181 470183 671177 458172 221
Finansiella anläggningstillgångar039000
Summa anläggningstillgångar171 545181 509183 671177 458172 221
Färdiga varor och handelsvaror204 816162 740120 152155 991170 637
Kundfordringar1 6251 4671 3971 2071 778
Kassa och bank00000
Summa omsättningstillgångar523 134405 714319 456344 750355 984
Summa tillgångar694 679587 223503 127522 208528 205
Summa fritt eget kapital100 40465 70365 68865 68765 686
Summa eget kapital108 55773 85673 84173 84073 839
Summa avsättningar5 4935 8605 8696 5715 768
Summa långfristiga skulder00000
Leverantörsskulder331 241291 031179 722158 640111 900
Summa kortfristiga skulder490 181423 621345 929375 744384 468
Summa eget kapital och skulder694 679587 223503 127522 208528 205
Källa: UC AB

Ladda ner gratis årsredovisning

Elitfönster Produktion AB

Org.nr 556552-6547

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på de flesta organisationers sidor.

BisgrafBisgraf

Allabolag PLUS

89 krexkl. moms.
Läs mer om Allabolag Plus

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter