Proff

El & Energi i Skåne AB

Nordiskt Tillväxtcertifikat

Nordiskt Tillväxtcertifikat

Org.nr559108-8702
El & Energi i Skåne AB utför elinstallationer för lantbruk, industrier, företag, föreningar och privatpersoner, byter ut gamla elradiatorer, ordnar uttag för motorvärmare, åtar sig jobb som ombyggnationer och nybyggnationer, samt så fungerar företaget som återförsäljare för LVI-Produkter. Vårt arbetsområde sträcker sig över hela Skåne. Välkommen att kontakta oss för mer information!

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansnetto

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2023-082022-082021-082020-082019-08
Startdatum

2022-09-01

2021-09-01

2020-09-01

2019-09-01

2018-09-01

Slutdatum

2023-08-31

2022-08-31

2021-08-31

2020-08-31

2019-08-31

LÖNER & UTDELNING

2023-082022-082021-082020-082019-08
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Löner styrelse och VD-----
Löner övriga-----
Föreslagen utdelning003000

RESULTATRÄKNING

2023-082022-082021-082020-082019-08
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Omsättning6 4755 0103 6963 5782 420
Avskrivningar och nedskrivningar−157−42−1000
Summa rörelsekostnader−6 039−5 075−3 503−3 504−2 448
Rörelseresultat efter avskrivningar436−6519175−28
Finansiella intäkter00000
Finansiella kostnader−207−50−19−11−1
Resultat efter finansnetto229−11517264−29
Resultat före skatt144−11517364−29
Skatt på årets resultat−540−42−110
Årets resultat90−11513153−29

BALANSRÄKNING

2023-082022-082021-082020-082019-08
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Immateriella anläggningstilgångar00000
Materiella anläggningstillgångar6235949300
Finansiella anläggningstillgångar00000
Summa anläggningstillgångar6235949300
Färdiga varor och handelsvaror5812381006925
Kundfordringar1 0631 12247119184
Kassa och bank6759565940
Summa omsättningstillgångar1 7451 464659384226
Summa tillgångar2 3682 058752384226
Summa fritt eget kapital1102016635−18
Summa eget kapital160702168532
Summa avsättningar00000
Summa långfristiga skulder1 303796144039
Leverantörsskulder154522807552
Summa kortfristiga skulder8201 192393299155
Summa eget kapital och skulder2 3682 058752384226
Källa: UC AB

Ladda ner gratis årsredovisning

El & Energi i Skåne AB

Org.nr 559108-8702

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på de flesta organisationers sidor.

BisgrafBisgraf

Allabolag PLUS

89 krexkl. moms.
Läs mer om Allabolag Plus

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter