Proff

Ecogain AB

God kreditvärdighet

God kreditvärdighet

Org.nr556761-6668
AdressVästra Järnvägsgatan 3, 11164 Stockholm

Ecogain är specialister på biologisk mångfald och affärsnytta. Vi hjälper företag med affärsstrategier för biodiversitet och omställningen till hållbarhet för både klimat och natur. Våra expertområden är bland annat miljörätt, artskydd, ekologi, vatten och våtmark, markanvändning, klimatanpassning, ekologisk restaurering, rennäring, MKB och underlagsutredningar, miljöprövning, tillståndsprocesser och CLIMB.

Ecogain driver också affärsnätverket Business and Biodiversity Sweden, som samlar storföretag och branschorganisationer som vill ligga i framkant med sitt miljöarbete, driva utveckling och arbeta med biologisk mångfald som en del av sin affärsmodell.

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansnetto

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdatum

2022-01-01

2021-01-01

2020-01-01

2019-01-01

2018-01-01

Slutdatum

2022-12-31

2021-12-31

2020-12-31

2019-12-31

2018-12-31

LÖNER & UTDELNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Löner styrelse och VD-----
Löner övriga-----
Föreslagen utdelning00000

RESULTATRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Omsättning70 75155 56548 10846 39932 951
Avskrivningar och nedskrivningar−56−18−34−82−135
Summa rörelsekostnader−68 043−52 791−45 112−45 142−35 217
Rörelseresultat efter avskrivningar2 7082 7742 9961 258−2 266
Finansiella intäkter10000
Finansiella kostnader−30−21−29−84−46
Resultat efter finansnetto2 6782 7532 9671 174−2 312
Resultat före skatt1 9792 0542 1661 174−1 322
Skatt på årets resultat−450−488−518−592
Årets resultat1 5291 5661 6481 115−1 320

BALANSRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Immateriella anläggningstilgångar00000
Materiella anläggningstillgångar233133165147
Finansiella anläggningstillgångar3657121191138
Summa anläggningstillgångar26970152256285
Färdiga varor och handelsvaror00000
Kundfordringar15 91312 8176 7498 9527 962
Kassa och bank4 2562 3403 14100
Summa omsättningstillgångar24 57718 15313 46212 34011 105
Summa tillgångar24 84618 22313 61412 59611 390
Summa fritt eget kapital8 3277 3915 1473 4992 384
Summa eget kapital8 4277 4915 2473 5992 484
Summa avsättningar00000
Summa långfristiga skulder00000
Leverantörsskulder2 1559388211 744557
Summa kortfristiga skulder14 2199 2327 5688 9988 906
Summa eget kapital och skulder24 84618 22313 61412 59611 390
Källa: UC AB

Ladda ner gratis årsredovisning

Ecogain AB

Org.nr 556761-6668

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på de flesta organisationers sidor.

BisgrafBisgraf

Allabolag PLUS

89 krexkl. moms.
Läs mer om Allabolag Plus

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter