Proff

Direct Healthcare Group Sverige AB

Org.nr556245-5856
AdressTorshamnsgatan 35, 164 40 KISTA
Direct Healthcare Group-koncernen är ett av Europas ledande hjälpmedelsföretag med egna tillverknings- och säljföretag i Sverige, Finland, Norge, Danmark, Nederländerna och Storbritannien. Genom vårt nära samarbete med sjukvårdspersonal strävar vi efter att tillhandahålla effektiva, rörelsebaserade lösningar som ökar livskvaliteten i vård- och boendemiljöer.

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansiella tillgångar

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdatum

2022-01-01

2021-01-01

2020-01-01

2019-01-01

2018-01-01

Slutdatum

2022-12-31

2021-12-31

2020-12-31

2019-12-31

2018-12-31

LÖNER

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Löner styrelse och VD---738526
Löner övriga28 00628 99524 40517 77822 678

RESULTATRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Omsättning275 535273 407218 398198 628201 408
Avskrivningar och nedskrivningar−4 088−3 054−4 124−5 144−8 057
Summa rörelsekostnader−258 035−256 978−201 586−179 357−193 171
Rörelseresultat efter avskrivningar17 49916 42916 81219 2718 237
Utdelningar00000
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter0131 4644 1124 765
Räntekostnader och liknande resultatposter−367−128−2 770−1 492−4 492
Resultat efter finansiella tillgångar17 13216 31315 50618 9818 510
Resultat före skatt17 13316 31315 50618 9818 510
Skatt på årets resultat−3 5625 949000
Årets resultat13 57122 26215 50618 9818 510

BALANSRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Immateriella anläggningstilgångar9 12712 0696 9039 50512 419
Materiella anläggningstillgångar4 8522 2072 1512 8683 626
Finansiella anläggningstillgångar2 3875 949000
Summa anläggningstillgångar16 36620 2259 05412 37216 046
Färdiga varor och handelsvaror47 3677 16812 48421 48718 074
Kundfordringar28 08130 15917 41015 25916 364
Kassa och bank8 1406 26718 60513 41214 838
Summa omsättningstillgångar112 82091 88373 003189 989150 771
Summa tillgångar129 186112 10782 057202 361166 817
Summa fritt eget kapital61 33146 34243 702109 29946 082
Summa eget kapital63 24949 67848 598109 65946 442
Summa avsättningar00000
Summa långfristiga skulder0000155
Leverantörsskulder2 96015 15618 14322 92122 845
Summa kortfristiga skulder65 93862 43033 45992 702120 220
Summa eget kapital och skulder129 186112 10782 057202 361166 817
Källa: UC AB

Ladda ner gratis årsredovisning

Direct Healthcare Group Sverige AB

Org.nr 556245-5856

Profile-7030255

Certifieringar

Swedish Medtech
Swedish Medtech

Öppningstider

Måndag
8:00 - 16:30
Tisdag
8:00 - 16:30
Onsdag
8:00 - 16:30
Torsdag
8:00 - 16:30
Fredag
8:00 - 16:30

Telefontider kundtjänst

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter