Proff

Diesel Motor Nordic AB

Högsta kreditvärdighet

Högsta kreditvärdighet

Org.nr556063-7885
AdressSaldov. 6-8, 175 62 Järfälla

Diesel Motor Nordic is an independent, privately owned distribution company with its roots in Deutz AG, Germany. It was founded in Sweden in 1956 and established itself in Denmark in 1965. With our expert staff, we serve everyone from OEM customers to end consumers, offering sales and aftermarket services.

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansiella tillgångar

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdatum

2022-01-01

2021-01-01

2020-01-01

2019-01-01

2018-01-01

Slutdatum

2022-12-31

2021-12-31

2020-12-31

2019-12-31

2018-12-31

LÖNER

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Löner styrelse och VD1 1811 5581 5101 4571 383
Löner övriga9 9169 9699 2149 86310 046

RESULTATRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Omsättning193 523148 688129 071136 422146 831
Avskrivningar och nedskrivningar−316−269−255−297−432
Summa rörelsekostnader−162 492−125 881−112 367−117 898−128 027
Rörelseresultat efter avskrivningar31 03122 80716 70418 52418 804
Utdelningar10 000010 000011 500
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter5941940
Räntekostnader och liknande resultatposter−10−19−17−73
Resultat efter finansiella tillgångar31 08922 81116 70418 51118 731
Resultat före skatt22 62418 33316 25918 05322 697
Skatt på årets resultat−4 664−3 790−3 491−3 885−5 025
Årets resultat17 96014 54312 76814 16817 672

BALANSRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Immateriella anläggningstilgångar00000
Materiella anläggningstillgångar4 0443 1492 2322 4862 755
Finansiella anläggningstillgångar00000
Summa anläggningstillgångar4 0443 1492 2322 4862 755
Färdiga varor och handelsvaror18 35910 49412 39916 26214 735
Kundfordringar47 89830 00622 75924 69923 662
Kassa och bank8 93118 25112 17810 2877 155
Summa omsättningstillgångar80 53464 29451 07852 20547 968
Summa tillgångar84 57867 44353 31054 69150 723
Summa fritt eget kapital41 18233 22328 68025 91223 244
Summa eget kapital41 98234 02329 48026 71224 044
Summa avsättningar2 4952 4842 3272 3582 369
Summa långfristiga skulder00000
Leverantörsskulder20 66115 35210 72612 3629 609
Summa kortfristiga skulder38 65029 33619 75323 77122 820
Summa eget kapital och skulder84 57867 44353 31054 69150 723
Källa: UC AB

Ladda ner gratis årsredovisning

Diesel Motor Nordic AB

Org.nr 556063-7885

Profile-7047240

Företagets länkar

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter