Proff

Daniel Wellington AB

Org.nr556875-5937
AdressVasagatan 12, 111 20 Stockholm

Visar siffror från bolagets redovisning. Se koncernredovisning.

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansnetto

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdatum

2022-01-01

2021-01-01

2020-01-01

2019-01-01

2018-01-01

Slutdatum

2022-12-31

2021-12-31

2020-12-31

2019-12-31

2018-12-31

LÖNER & UTDELNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Löner styrelse och VD14 73316 2308 05011 0003 963
Löner övriga98 814123 878149 273160 468139 415
Föreslagen utdelning00030 0000

RESULTATRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Omsättning1 147 0161 445 5161 417 9471 762 2742 156 456
Avskrivningar och nedskrivningar−2 345−4 406−4 771−4 346−4 074
Summa rörelsekostnader−1 555 781−1 832 546−1 869 915−1 968 387−1 645 811
Rörelseresultat efter avskrivningar−408 765−387 029−451 969−206 113510 645
Finansiella intäkter−21 538−26 054−33 805−7 5956 787
Finansiella kostnader−16 461−11 003−18 562−2 839−927
Resultat efter finansnetto−446 764−424 087−504 336−216 547516 505
Resultat före skatt−446 764−424 087−504 336−216 547516 504
Skatt på årets resultat000−502−116 544
Årets resultat−446 764−424 087−504 336−217 049399 960

BALANSRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Immateriella anläggningstilgångar1 0261 6393 4335 2278 728
Materiella anläggningstillgångar4039284 6877 6647 980
Finansiella anläggningstillgångar455 367665 181459 515591 354230 492
Summa anläggningstillgångar456 796667 749467 635604 245247 200
Färdiga varor och handelsvaror199 518233 915231 879364 769436 128
Kundfordringar33 80941 48954 16653 775142 529
Kassa och bank123 620174 538310 51570 372208 300
Summa omsättningstillgångar1 508 1021 101 8821 526 9841 650 2061 908 031
Summa tillgångar1 964 8981 769 6301 994 6192 254 4502 155 231
Summa fritt eget kapital337 509784 2731 186 3741 607 7101 824 759
Summa eget kapital337 559784 3231 186 4241 607 7601 824 809
Summa avsättningar00008 067
Summa långfristiga skulder193 4510131 20000
Leverantörsskulder38 566127 80191 369131 554140 259
Summa kortfristiga skulder1 433 888985 307676 995646 690322 355
Summa eget kapital och skulder1 964 8981 769 6301 994 6192 254 4502 155 231
Källa: UC AB

Ladda ner gratis årsredovisning

Daniel Wellington AB

Org.nr 556875-5937

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på de flesta organisationers sidor.

BisgrafBisgraf

Allabolag PLUS

89 krexkl. moms.
Läs mer om Allabolag Plus

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter