Proff

Corem Property Group AB

Org.nr556463-9440
AdressRiddargatan 13C, 114 51 Stockholm

Corem är ett fastighetsbolag som förvärvar, förvaltar och förädlar fastigheter i attraktiva logistikområden i Sverige samt Danmark. Vårt mål är att vara det ledande fastighetsbolaget inomvårt segment. Det når vi genom att arbeta långsiktigt och vara en riktigt bra affärspartner till våra hyresgäster. Corem är noterat på Nasdaq Stockholm, Mid Cap med tre aktieslag, stamaktie av serie A, stamaktie av serie B samt preferensaktie.

Visar siffror från bolagets redovisning. Se koncernredovisning.

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansnetto

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdatum

2022-01-01

2021-01-01

2020-01-01

2019-01-01

2018-01-01

Slutdatum

2022-12-31

2021-12-31

2020-12-31

2019-12-31

2018-12-31

LÖNER & UTDELNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Löner styrelse och VD6 0004 0005 000-5 000
Löner övriga213 00041 00037 000-36 000
Föreslagen utdelning830 000831 000295 00000

RESULTATRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Omsättning559 00098 00089 000093 000
Avskrivningar och nedskrivningar-----
Summa rörelsekostnader−559 000−104 000−91 000-−94 000
Rörelseresultat efter avskrivningar0−6 000−2 0000−1 000
Finansiella intäkter555 000996 000921 0000376 000
Finansiella kostnader−466 000−120 000−115 0000−93 000
Resultat efter finansnetto89 000870 000804 000-282 000
Resultat före skatt206 000870 000804 0000282 000
Skatt på årets resultat−6 000−9 000−13 000-−2 000
Årets resultat200 000861 000791 000-280 000

BALANSRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Immateriella anläggningstilgångar4 0003 0003 000-0
Materiella anläggningstillgångar8 00001 000-1 000
Finansiella anläggningstillgångar30 240 00027 806 0005 894 000-4 174 000
Summa anläggningstillgångar30 252 00027 809 0005 898 000-4 175 000
Färdiga varor och handelsvaror000-0
Kundfordringar000-0
Kassa och bank54 00028 00021 000-22 000
Summa omsättningstillgångar1 291 00037 00026 000-28 000
Summa tillgångar31 543 00027 846 0005 924 000-4 203 000
Summa fritt eget kapital20 690 00021 442 0002 010 00001 114 000
Summa eget kapital22 965 00023 717 0002 769 000-1 873 000
Summa avsättningar000-0
Summa långfristiga skulder4 070 0002 951 0002 093 000-1 346 000
Leverantörsskulder21 0004 0003 000-1 000
Summa kortfristiga skulder4 508 0001 178 0001 062 000-984 000
Summa eget kapital och skulder31 543 00027 846 0005 924 000-4 203 000
Källa: UC AB

Ladda ner gratis årsredovisning

Corem Property Group AB

Org.nr 556463-9440

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på de flesta organisationers sidor.

BisgrafBisgraf

Allabolag PLUS

89 krexkl. moms.
Läs mer om Allabolag Plus
Profile-6982079

Företagets länkar

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter