Proff

Coor Service Management Aktiebolag

Org.nr556084-6783
AdressKnarrarnäsgatan 7, 164 40 Kista

Visar siffror från bolagets redovisning. Se koncernredovisning.

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansnetto

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdatum

2022-01-01

2021-01-01

2020-01-01

2019-01-01

2018-01-01

Slutdatum

2022-12-31

2021-12-31

2020-12-31

2019-12-31

2018-12-31

LÖNER & UTDELNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Löner styrelse och VD3 0002 4593 0604 0295 788
Löner övriga1 537 2621 435 2221 402 1601 377 4051 314 541
Föreslagen utdelning0850 000000

RESULTATRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Omsättning5 086 4264 401 8614 248 5864 701 1904 351 441
Avskrivningar och nedskrivningar-----
Summa rörelsekostnader−4 743 518−4 070 025−3 942 216−4 388 077−4 061 288
Rörelseresultat efter avskrivningar342 908331 836306 370313 113290 153
Finansiella intäkter445 8993 6875 99980 65414 979
Finansiella kostnader−20 164−7 144−8 902−10 069−8 583
Resultat efter finansnetto768 642328 379303 467383 698296 547
Resultat före skatt491 6424 034−29 82868 688−9 451
Skatt på årets resultat−10 333−2636 036973−343
Årets resultat481 3093 771−23 79269 661−9 794

BALANSRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Immateriella anläggningstilgångar128 890175 37011 40617 86947 490
Materiella anläggningstillgångar30 41534 18641 75440 05053 035
Finansiella anläggningstillgångar1 606 1011 553 1851 153 0321 126 839898 915
Summa anläggningstillgångar1 765 4061 762 7411 206 1921 184 758999 440
Färdiga varor och handelsvaror16 7588 3096 8346 4255 786
Kundfordringar684 654615 851493 588588 313539 848
Kassa och bank7086 467192654476
Summa omsättningstillgångar938 159890 197981 977873 5021 806 205
Summa tillgångar2 703 5652 652 9382 188 1692 058 2602 805 645
Summa fritt eget kapital738 5391 107 2301 103 459794 2511 324 736
Summa eget kapital738 6591 107 3501 103 579794 3711 324 856
Summa avsättningar6 85414 65714 09411 35510 448
Summa långfristiga skulder00000
Leverantörsskulder584 813358 044268 158493 251508 777
Summa kortfristiga skulder1 958 0521 530 9311 070 4961 252 5341 470 341
Summa eget kapital och skulder2 703 5652 652 9382 188 1692 058 2602 805 645
Källa: UC AB

Ladda ner gratis årsredovisning

Coor Service Management Aktiebolag

Org.nr 556084-6783

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på de flesta organisationers sidor.

BisgrafBisgraf

Allabolag PLUS

89 krexkl. moms.
Läs mer om Allabolag Plus

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter