Proff

Coop Sverige AB

Org.nr556710-5480
AdressEnglundavägen 4, 171 41 Solna

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansnetto

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdatum

2022-01-01

2021-01-01

2020-01-01

2019-01-01

2018-01-01

Slutdatum

2022-12-31

2021-12-31

2020-12-31

2019-12-31

2018-12-31

LÖNER & UTDELNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Löner styrelse och VD5 33615 2427 2588 0387 454
Löner övriga323 105314 155341 700271 400226 857
Föreslagen utdelning00000

RESULTATRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Omsättning36 704 41033 608 71432 968 37629 338 74628 456 740
Avskrivningar och nedskrivningar−160 037−132 417−104 181−70 431−49 804
Summa rörelsekostnader−36 685 373−33 621 015−32 994 179−29 326 470−28 399 348
Rörelseresultat efter avskrivningar19 037−12 301−25 80312 27557 392
Finansiella intäkter44 948329 285−7 54925 42314 717
Finansiella kostnader−61 630−12 668−8 693−6 425−21 553
Resultat efter finansnetto2 355304 316−42 04531 27350 556
Resultat före skatt76 071385 342−306 39831 27350 556
Skatt på årets resultat−952−3 090555669544
Årets resultat75 119382 252−305 84331 94251 100

BALANSRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Immateriella anläggningstilgångar1 677 3581 333 326984 623610 452219 784
Materiella anläggningstillgångar9 31011 7214 5327 50412 031
Finansiella anläggningstillgångar1 778 412882 7882 712 8072 709 6832 702 939
Summa anläggningstillgångar3 465 0802 227 8353 701 9623 327 6392 934 754
Färdiga varor och handelsvaror1 178 718963 639964 748955 265773 052
Kundfordringar2 459 4671 483 3571 445 0481 618 3671 348 626
Kassa och bank00000
Summa omsättningstillgångar5 165 4444 397 2325 323 7394 906 9654 813 977
Summa tillgångar8 630 5246 625 0679 025 7018 234 6047 748 731
Summa fritt eget kapital2 853 763924 5453 207 7323 597 4813 630 865
Summa eget kapital3 206 7301 231 6113 463 5303 769 3733 737 431
Summa avsättningar82 54298 838138 179125 791126 645
Summa långfristiga skulder0300 00000333
Leverantörsskulder3 262 6392 763 8993 206 9332 913 5092 785 033
Summa kortfristiga skulder5 341 2525 294 6185 423 9924 339 4403 884 322
Summa eget kapital och skulder8 630 524-9 025 7018 234 6047 748 731
Källa: UC AB

Ladda ner gratis årsredovisning

Coop Sverige AB

Org.nr 556710-5480

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på de flesta organisationers sidor.

BisgrafBisgraf

Allabolag PLUS

89 krexkl. moms.
Läs mer om Allabolag Plus

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter