Proff

Cogito Med AB

Org.nr559297-6210
AdressMarieholmsvägen 2 C, 542 43 Mariestad

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansnetto

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2022-122021-12
Startdatum

2022-01-01

2021-01-20

Slutdatum

2022-12-31

2021-12-31

LÖNER & UTDELNING

2022-122021-12
ValutakodSEKSEK
Löner styrelse och VD--
Löner övriga--
Föreslagen utdelning25070

RESULTATRÄKNING

2022-122021-12
ValutakodSEKSEK
Omsättning780306
Avskrivningar och nedskrivningar−54−49
Summa rörelsekostnader−334−165
Rörelseresultat efter avskrivningar446141
Finansiella intäkter00
Finansiella kostnader0−5
Resultat efter finansnetto446137
Resultat före skatt330100
Skatt på årets resultat−61−22
Årets resultat26978

BALANSRÄKNING

2022-122021-12
ValutakodSEKSEK
Immateriella anläggningstilgångar00
Materiella anläggningstillgångar166220
Finansiella anläggningstillgångar2525
Summa anläggningstillgångar191245
Färdiga varor och handelsvaror00
Kundfordringar1090
Kassa och bank417144
Summa omsättningstillgångar526144
Summa tillgångar717389
Summa fritt eget kapital27778
Summa eget kapital302103
Summa avsättningar00
Summa långfristiga skulder00
Leverantörsskulder00
Summa kortfristiga skulder263250
Summa eget kapital och skulder717389
Källa: UC AB

Ladda ner gratis årsredovisning

Cogito Med AB

Org.nr 559297-6210

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på de flesta organisationers sidor.

BisgrafBisgraf

Allabolag PLUS

89 krexkl. moms.
Läs mer om Allabolag Plus

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter