Proff

Coala Aktiebolag

Org.nr556093-4340
AdressAlmnäs Bruk, 544 94 Hjo

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansnetto

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdatum

2022-01-01

2021-01-01

2020-01-01

2019-01-01

2018-01-01

Slutdatum

2022-12-31

2021-12-31

2020-12-31

2019-12-31

2018-12-31

LÖNER & UTDELNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Löner styrelse och VD00000
Löner övriga00000
Föreslagen utdelning00000

RESULTATRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Omsättning1 0761 3811 5271 7081 576
Avskrivningar och nedskrivningar00000
Summa rörelsekostnader−769−816−1 000−1 098−830
Rörelseresultat efter avskrivningar307565527609745
Finansiella intäkter10000
Finansiella kostnader−4−5−4−4−4
Resultat efter finansnetto304560523605741
Resultat före skatt00001
Skatt på årets resultat00000
Årets resultat00001

BALANSRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Immateriella anläggningstilgångar00000
Materiella anläggningstillgångar00000
Finansiella anläggningstillgångar00000
Summa anläggningstillgångar00000
Färdiga varor och handelsvaror235435377537501
Kundfordringar183297383262342
Kassa och bank17591186240203
Summa omsättningstillgångar2 2582 2702 1432 2242 202
Summa tillgångar2 2582 2702 1432 2242 202
Summa fritt eget kapital1 8431 8431 8431 8431 842
Summa eget kapital1 9631 9631 9631 9631 962
Summa avsättningar00000
Summa långfristiga skulder00000
Leverantörsskulder1275529119103
Summa kortfristiga skulder295307180262240
Summa eget kapital och skulder2 2582 2702 1432 2242 202
Källa: UC AB

Ladda ner gratis årsredovisning

Coala Aktiebolag

Org.nr 556093-4340

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på de flesta organisationers sidor.

BisgrafBisgraf

Allabolag PLUS

89 krexkl. moms.
Läs mer om Allabolag Plus

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter