Proff

Claesson & Anderzén Aktiebolag

Org.nr556395-3701
AdressStrömgatan 15 B, 392 48 Kalmar

Visar siffror från bolagets redovisning. Se koncernredovisning.

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansiella tillgångar

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdatum

2022-01-01

2021-01-01

2020-01-01

2019-01-01

2018-01-01

Slutdatum

2022-12-31

2021-12-31

2020-12-31

2019-12-31

2018-12-31

LÖNER

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Löner styrelse och VD4 3984 5404 5934 4974 561
Löner övriga7 1231 9771 7901 8051 832

RESULTATRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Omsättning274000
Avskrivningar och nedskrivningar-----
Summa rörelsekostnader00000
Rörelseresultat efter avskrivningar−18 320−12 241−11 189−11 776−11 568
Utdelningar40 00040 00040 00040 00040 000
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter11 4937 6067 486106 0756 350
Räntekostnader och liknande resultatposter−12 283−12 816−6 749−4 711−5 257
Resultat efter finansiella tillgångar−19 116−17 456−10 45289 588−10 475
Resultat före skatt−1 724−6 474−12100 450−875
Skatt på årets resultat−30000
Årets resultat−1 727−6 474−12100 450−875

BALANSRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Immateriella anläggningstilgångar00000
Materiella anläggningstillgångar00000
Finansiella anläggningstillgångar520 977520 108518 836518 129517 422
Summa anläggningstillgångar520 977520 108518 836518 129517 422
Färdiga varor och handelsvaror00000
Kundfordringar0021010
Kassa och bank563204176180153
Summa omsättningstillgångar1 003 631383 78176 041188 36153 093
Summa tillgångar1 524 608903 889594 877706 490570 515
Summa fritt eget kapital51 72293 449139 923179 935119 485
Summa eget kapital136 722178 449224 923264 935204 485
Summa avsättningar00000
Summa långfristiga skulder9 6658 7967 5416 8346 127
Leverantörsskulder196106463546518
Summa kortfristiga skulder1 378 221716 644362 413434 721359 903
Summa eget kapital och skulder1 524 608903 889594 877706 490570 515

Ladda ner gratis årsredovisning

Claesson & Anderzén Aktiebolag

Org.nr 556395-3701

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter