Proff

CBF Elektriska Aktiebolag

Org.nr556444-7406

Ett familjeägt företag inom el/tele/data/larm installation. Vi utför bl.a. kraftinstallationer, belysningsinstallationer, service och underhåll, datanät, projektering m.m. Välkomna till oss.

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansnetto

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2023-062022-062021-062020-062019-06
Startdatum

2022-07-01

2021-07-01

2020-07-01

2019-07-01

2018-07-01

Slutdatum

2023-06-30

2022-06-30

2021-06-30

2020-06-30

2019-06-30

LÖNER & UTDELNING

2023-062022-062021-062020-062019-06
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Löner styrelse och VD-----
Löner övriga-----
Föreslagen utdelning00000

RESULTATRÄKNING

2023-062022-062021-062020-062019-06
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Omsättning9 0348 7517 2049 0299 247
Avskrivningar och nedskrivningar−134−127−65−54−39
Summa rörelsekostnader−8 510−8 499−6 991−8 466−9 189
Rörelseresultat efter avskrivningar52425321356458
Finansiella intäkter1440010
Finansiella kostnader−11−9−5−6−6
Resultat efter finansnetto65724420855852
Resultat före skatt64630414742568
Skatt på årets resultat−113−70−40−102−27
Årets resultat53323410732341

BALANSRÄKNING

2023-062022-062021-062020-062019-06
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Immateriella anläggningstilgångar00000
Materiella anläggningstillgångar605691686360382
Finansiella anläggningstillgångar300550550550644
Summa anläggningstillgångar9051 2411 2369101 026
Färdiga varor och handelsvaror504528427399366
Kundfordringar1 9551 5951 3502 9901 571
Kassa och bank1 7491 5561 543905933
Summa omsättningstillgångar4 5233 8723 6784 7863 415
Summa tillgångar5 4295 1134 9145 6954 441
Summa fritt eget kapital3 1192 7872 9033 1552 832
Summa eget kapital3 2392 9073 0233 2752 952
Summa avsättningar00000
Summa långfristiga skulder398613300
Leverantörsskulder449649275907202
Summa kortfristiga skulder1 4351 4179951 718920
Summa eget kapital och skulder5 4295 1134 9145 6954 441
Källa: UC AB

Ladda ner gratis årsredovisning

CBF Elektriska Aktiebolag

Org.nr 556444-7406

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på de flesta organisationers sidor.

BisgrafBisgraf

Allabolag PLUS

89 krexkl. moms.
Läs mer om Allabolag Plus
Profile-7020637

Företagets länkar

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter