Proff

Cabeco AB

Org.nr556419-5468
AdressGunnar W Anderssons passage 12, 461 53 Trollhättan

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansiella tillgångar

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdatum

2022-01-01

2021-01-01

2020-01-01

2019-01-01

2018-01-01

Slutdatum

2022-12-31

2021-12-31

2020-12-31

2019-12-31

2018-12-31

LÖNER

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Löner styrelse och VD-0---
Löner övriga5 4710---

RESULTATRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Omsättning23 46620 03520 32025 26719 331
Avskrivningar och nedskrivningar−146−159−155−129−1 567
Summa rörelsekostnader−27 308−19 896−21 481−27 738−24 228
Rörelseresultat efter avskrivningar−3 842139−1 161−2 471−4 897
Föreslagen utdelning00000
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter102500
Räntekostnader och liknande resultatposter00−1−11−181
Resultat efter finansiella tillgångar−3 841139−1 137−2 482−5 078
Resultat före skatt9139137 018−5 078
Skatt på årets resultat−30−7−70
Årets resultat613967 011−5 078

BALANSRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Immateriella anläggningstilgångar00004 415
Materiella anläggningstillgångar390294424409416
Finansiella anläggningstillgångar180000
Summa anläggningstillgångar4082944244094 831
Färdiga varor och handelsvaror15 62213 22312 47912 15410 161
Kundfordringar4 3782 9463 5963 1773 451
Kassa och bank1 1313 1151 354487252
Summa omsättningstillgångar25 29220 38717 77416 55815 950
Summa tillgångar25 70020 68118 19816 96720 782
Summa fritt eget kapital11 05311 04710 90810 9023 649
Summa eget kapital11 65311 64711 50811 5024 491
Summa avsättningar00000
Summa långfristiga skulder00009 000
Leverantörsskulder2 1191 3964901 7171 991
Summa kortfristiga skulder14 0479 0346 6905 4657 290
Summa eget kapital och skulder25 70020 68118 19816 96720 782
Källa: UC AB

Ladda ner gratis årsredovisning

Cabeco AB

Org.nr 556419-5468

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter