Proff

Öjebyns Glas & Aluminium AB

Org.nr559101-0755
AdressHammarvägen 14, 943 36 Öjebyn

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansnetto

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2022-122021-122020-122020-082020-04
Startdatum

2022-01-01

2021-01-01

2020-09-01

2020-05-01

2019-05-01

Slutdatum

2022-12-31

2021-12-31

2020-12-31

2020-08-31

2020-04-30

LÖNER & UTDELNING

2022-122021-122020-122020-082020-04
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Löner styrelse och VD-----
Löner övriga-----
Föreslagen utdelning00009 500

RESULTATRÄKNING

2022-122021-122020-122020-082020-04
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Omsättning135 72284 54531 57034 27691 272
Avskrivningar och nedskrivningar−820−589−261−162−428
Summa rörelsekostnader−134 323−80 717−28 190−27 481−93 702
Rörelseresultat efter avskrivningar2 0223 0742 1414 4649 655
Finansiella intäkter760000
Finansiella kostnader−646−150−14−35−107
Resultat efter finansnetto1 4522 9242 1274 4299 547
Resultat före skatt1 2421241 5684 45411 334
Skatt på årets resultat−346−95−354−960−2 482
Årets resultat896291 2143 4948 852

BALANSRÄKNING

2022-122021-122020-122020-082020-04
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Immateriella anläggningstilgångar6 0000000
Materiella anläggningstillgångar3 4092 1682 7451 5111 486
Finansiella anläggningstillgångar00000
Summa anläggningstillgångar9 4092 1682 7451 5111 486
Färdiga varor och handelsvaror4 3472 7272 6003 3963 033
Kundfordringar18 30412 11910 7087 81817 020
Kassa och bank081 6824 3349 665
Summa omsättningstillgångar34 63418 79216 65516 78132 312
Summa tillgångar44 04320 96119 40018 29233 798
Summa fritt eget kapital8 4285 2475 2184 00410 010
Summa eget kapital8 4935 3065 2774 06310 069
Summa avsättningar700400390390390
Summa långfristiga skulder12 0824 8091 0770345
Leverantörsskulder8 8083 2833 9397 4159 190
Summa kortfristiga skulder18 8609 61111 82213 56422 694
Summa eget kapital och skulder44 04320 96119 40018 29233 798
Källa: UC AB

Ladda ner gratis årsredovisning

Öjebyns Glas & Aluminium AB

Org.nr 559101-0755

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på de flesta organisationers sidor.

BisgrafBisgraf

Allabolag PLUS

89 krexkl. moms.
Läs mer om Allabolag Plus

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter