Proff

Broadridge Trading And Connectivity Solutions AB

Org.nr556313-4583
AdressKungsgatan 36, 111 35 Stockholm

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansnetto

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2023-062022-062021-062020-122019-12
Startdatum

2022-07-01

2021-07-01

2021-01-01

2020-01-01

2019-01-01

Slutdatum

2023-06-30

2022-06-30

2021-06-30

2020-12-31

2019-12-31

LÖNER & UTDELNING

2023-062022-062021-062020-122019-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Löner styrelse och VD2 1692 22603 575-
Löner övriga85 55324 64419 72368 579-
Föreslagen utdelning00000

RESULTATRÄKNING

2023-062022-062021-062020-122019-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Omsättning1 593 8691 342 376605 084809 8200
Avskrivningar och nedskrivningar−8 274−8 798−4 194−9 725-
Summa rörelsekostnader−1 527 630−1 153 700−551 017−609 026-
Rörelseresultat efter avskrivningar66 238188 67654 067200 7940
Finansiella intäkter73 04062 435120 318522 4910
Finansiella kostnader−28 559−27 722−1 187 302−579 5900
Resultat efter finansnetto110 719223 390−1 012 917143 695-
Resultat före skatt109 771216 351−1 002 119−107 0450
Skatt på årets resultat−6 658−21 412−12 082−15 442-
Årets resultat103 113194 939−1 014 201−122 487-

BALANSRÄKNING

2023-062022-062021-062020-122019-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Immateriella anläggningstilgångar3 3474 8296 5897 312-
Materiella anläggningstillgångar19 57417 34614 19512 918-
Finansiella anläggningstillgångar2 7475 9031 297 1947 048 150-
Summa anläggningstillgångar25 66828 0781 317 9787 068 380-
Färdiga varor och handelsvaror0000-
Kundfordringar89 69866 63156 70678 679-
Kassa och bank51 82741 77497 68971 757-
Summa omsättningstillgångar1 389 5671 795 281728 343609 875-
Summa tillgångar1 415 2351 823 3592 046 3217 678 255-
Summa fritt eget kapital678 634884 2941 105 9921 060 3260
Summa eget kapital718 422924 0821 145 7801 100 114-
Summa avsättningar1 1801 1313 12822-
Summa långfristiga skulder0005 389 971-
Leverantörsskulder5 4063 2736 3139 520-
Summa kortfristiga skulder648 081850 542850 0461 163 228-
Summa eget kapital och skulder1 415 2351 823 3592 046 3217 678 255-
Källa: UC AB

Ladda ner gratis årsredovisning

Broadridge Trading And Connectivity Solutions AB

Org.nr 556313-4583

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på de flesta organisationers sidor.

BisgrafBisgraf

Allabolag PLUS

89 krexkl. moms.
Läs mer om Allabolag Plus

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter