Proff

Brixx Europe AB

Högsta kreditvärdighet

Högsta kreditvärdighet

Org.nr556448-8566
AdressDockplatsen 1, 211 19 Malmö

Välkommen Till Brixx – Experter på vädersäkrade uteserveringar

Med en förstklassig arsenal av produktutbud inom vädersäkrade uteserveringar skapar vi förutsättningar för en lyckad investering för våra kunder. Välkommen att lära känna oss på BRIXX med mer än 25 års kunskap och erfarenhet i en och samma bransch.

Namnet associerar till byggstenar, med vilka vi på BRIXX bygger idéer och produktkoncept.
Bolaget etablerades 1992. Sedan 1996 har verksamheten varit inriktad mot HoReCa marknaden.
Målsättningen från första dag har varit att sälja produkter utifrån funktionell design och kvalitet.

Vi har funnits länge i branschen och är ytterst delaktiga i framgångssagan för många restaurangers vädersäkrade uteserveringar.

De första referenserna.

1996 FIESTA Propanvärmare levereras till Lilla Torg i Malmö och ”ute blir plötsligt det nya inne”
1997 BaHaMa Parasoller monteras på torgets restauranger. Redan första veckan visas det prov på vad Stormsäkert parasoll innebär.
2000 FIESTA Stolpvärmare kopplas till Sveriges första markbundna ledningsnät för naturgas och en ny era startar.
2015 ClickitUp Höj/ Sänkbart vindskydd lanseras och sätter en standard för uteserveringar på den svenska marknaden.

Vi skapar våra kunders bästa förutsättningar för en lyckad investerad uteservering, samtidigt som vår projektering ger oss stimulerande och utvecklande arbetsdagar.

Välkommen att lära känna oss på BRIXX med mer än 25 års kunskap och erfarenhet i en och samma bransch.

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansnetto

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdatum

2022-01-01

2021-01-01

2020-01-01

2019-01-01

2018-01-01

Slutdatum

2022-12-31

2021-12-31

2020-12-31

2019-12-31

2018-12-31

LÖNER & UTDELNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Löner styrelse och VD-----
Löner övriga-----
Föreslagen utdelning195384500500375

RESULTATRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Omsättning12 73417 29214 93115 30112 408
Avskrivningar och nedskrivningar−13−27−42−46−46
Summa rörelsekostnader−10 870−15 179−13 783−14 002−10 993
Rörelseresultat efter avskrivningar1 8642 1131 1481 2991 414
Finansiella intäkter00000
Finansiella kostnader−48−32−34−39−32
Resultat efter finansnetto1 8162 0801 1141 2611 382
Resultat före skatt1 7171 9808349411 032
Skatt på årets resultat−377−412−182−207−233
Årets resultat1 3401 568652734799

BALANSRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Immateriella anläggningstilgångar00000
Materiella anläggningstillgångar523666108154
Finansiella anläggningstillgångar000060
Summa anläggningstillgångar523666108214
Färdiga varor och handelsvaror5 1123 2932 8552 0521 542
Kundfordringar4321 5016937891 188
Kassa och bank2 4123 6211 2112 7411 134
Summa omsättningstillgångar8 2379 0195 8606 1673 939
Summa tillgångar8 2899 0555 9276 2764 153
Summa fritt eget kapital3 7692 8131 7451 5931 234
Summa eget kapital3 8892 9331 8651 7131 354
Summa avsättningar00000
Summa långfristiga skulder600600600600600
Leverantörsskulder6832 2441 2881 2011 309
Summa kortfristiga skulder2 6504 4722 5113 2931 849
Summa eget kapital och skulder8 2899 0555 9276 2764 153
Källa: UC AB

Ladda ner gratis årsredovisning

Brixx Europe AB

Org.nr 556448-8566

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på de flesta organisationers sidor.

BisgrafBisgraf

Allabolag PLUS

89 krexkl. moms.
Läs mer om Allabolag Plus

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter