Proff

Bravura Talent AB

Org.nr559019-2182
AdressHornsbruksgatan 28, 117 34 Stockholm

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansiella tillgångar

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdatum

2022-01-01

2021-01-01

2020-01-01

2019-01-01

2018-01-01

Slutdatum

2022-12-31

2021-12-31

2020-12-31

2019-12-31

2018-12-31

LÖNER

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Löner styrelse och VD-----
Löner övriga1 6141 8014 9656 6486 550

RESULTATRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Omsättning2 6833 1505 84111 75610 566
Avskrivningar och nedskrivningar00000
Summa rörelsekostnader−2 274−2 594−6 610−9 341−9 102
Rörelseresultat efter avskrivningar409556−7692 4151 464
Föreslagen utdelning3247431 12201 141
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter10000
Räntekostnader och liknande resultatposter0−3−1−40
Resultat efter finansiella tillgångar410553−7702 4111 464
Resultat före skatt410743−7702 4111 464
Skatt på årets resultat−8600−519−323
Årets resultat324743−7701 8921 141

BALANSRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Immateriella anläggningstilgångar00000
Materiella anläggningstillgångar00000
Finansiella anläggningstillgångar00000
Summa anläggningstillgångar00000
Färdiga varor och handelsvaror00000
Kundfordringar00000
Kassa och bank415325943
Summa omsättningstillgångar8081 4132 2283 6283 901
Summa tillgångar8081 4132 2283 6283 901
Summa fritt eget kapital3247431 1221 8921 141
Summa eget kapital3747931 1721 9421 191
Summa avsättningar00000
Summa långfristiga skulder00000
Leverantörsskulder08244454
Summa kortfristiga skulder4346201 0561 6862 710
Summa eget kapital och skulder8081 4132 2283 6283 901
Källa: UC AB

Ladda ner gratis årsredovisning

Bravura Talent AB

Org.nr 559019-2182

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter