Proff

Bokus AB

Org.nr556493-0492
AdressLindhagensgatan 74, 112 18 Stockholm

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansiella tillgångar

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdatum

2022-01-01

2021-01-01

2020-01-01

2019-01-01

2018-01-01

Slutdatum

2022-12-31

2021-12-31

2020-12-31

2019-12-31

2018-12-31

LÖNER

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Löner styrelse och VD0----
Löner övriga011517 71516 78415 625

RESULTATRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Omsättning715 400796 015748 091607 031598 843
Avskrivningar och nedskrivningar−316−316−309−308−44
Summa rörelsekostnader−730 893−760 736−726 567−598 854−586 182
Rörelseresultat efter avskrivningar−15 49335 27921 5248 17712 661
Föreslagen utdelning10 000055 00000
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter5274176411 956
Räntekostnader och liknande resultatposter−172−47−54−33−13
Resultat efter finansiella tillgångar−15 13835 23621 4878 78514 604
Resultat före skatt10 38132 88917 9131 231753
Skatt på årets resultat−2 205−6 915−3 7980−336
Årets resultat8 17625 97414 1151 231417

BALANSRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Immateriella anläggningstilgångar2635508361 1261 433
Materiella anläggningstillgångar4170100330
Finansiella anläggningstillgångar00000
Summa anläggningstillgångar3046209361 1591 433
Färdiga varor och handelsvaror25 10421 05717 68519 4829 521
Kundfordringar15 08112 43711 50619 04919 294
Kassa och bank00000
Summa omsättningstillgångar191 095207 048234 314173 111164 670
Summa tillgångar191 399207 668235 250174 270166 103
Summa fritt eget kapital52 07343 89772 92458 80957 578
Summa eget kapital52 19344 01773 04458 92957 698
Summa avsättningar00000
Summa långfristiga skulder00000
Leverantörsskulder60 80662 43167 51346 49946 497
Summa kortfristiga skulder118 268137 193138 09694 80588 108
Summa eget kapital och skulder191 399207 668235 250174 270166 103
Källa: UC AB

Ladda ner gratis årsredovisning

Bokus AB

Org.nr 556493-0492

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter