Proff

Boab Hjuldelar AB

Org.nr556730-2426
AdressByggmästarg. 9, 46430

BOAB är en av de största leverantörerna till däckbranschen av maskiner och däckförbrukningsmaterial. BOAB har fått förtroende att representera många av de mest attraktiva agenturerna, såsom TECH som är världens största producent av reparationsmaterial till däck.

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansiella tillgångar

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2023-062022-062021-062020-062019-06
Startdatum

2022-07-01

2021-07-01

2020-07-01

2019-07-01

2018-07-01

Slutdatum

2023-06-30

2022-06-30

2021-06-30

2020-06-30

2019-06-30

LÖNER

2023-062022-062021-062020-062019-06
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Löner styrelse och VD-----
Löner övriga-----

RESULTATRÄKNING

2023-062022-062021-062020-062019-06
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Omsättning45 57943 50541 81037 74434 823
Avskrivningar och nedskrivningar−123−115−115−91−67
Summa rörelsekostnader−41 989−41 715−38 610−37 342−33 637
Rörelseresultat efter avskrivningar3 5891 7913 2004021 188
Föreslagen utdelning00000
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter581011
Räntekostnader och liknande resultatposter−15−12−16−40−45
Resultat efter finansiella tillgångar3 6321 7803 1853641 144
Resultat före skatt2 7671 8002 671359913
Skatt på årets resultat−612−402−603−100−222
Årets resultat2 1551 3982 068259691

BALANSRÄKNING

2023-062022-062021-062020-062019-06
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Immateriella anläggningstilgångar00000
Materiella anläggningstillgångar431417451556256
Finansiella anläggningstillgångar01750830
Summa anläggningstillgångar431433501639256
Färdiga varor och handelsvaror17 70313 16313 75313 01412 283
Kundfordringar6 8356 0946 2483 4655 528
Kassa och bank2 7673 7512 3151 65417
Summa omsättningstillgångar28 02323 91122 99519 08618 658
Summa tillgångar28 45524 34423 49619 72518 914
Summa fritt eget kapital17 14814 99313 59511 52611 267
Summa eget kapital17 24815 09313 69511 62611 367
Summa avsättningar00000
Summa långfristiga skulder2233990
Leverantörsskulder3 8333 0432 3192 5771 566
Summa kortfristiga skulder7 7396 6487 1785 9894 455
Summa eget kapital och skulder28 45524 34423 49619 72518 914
Källa: UC AB

Ladda ner gratis årsredovisning

Boab Hjuldelar AB

Org.nr 556730-2426

Profile-6976154

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter