Proff

BM Entreprenad i Östersund AB

Org.nr559162-9190
AdressOdenskogsvägen 38, 831 48 Östersund

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansnetto

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2023-022022-022021-022020-022019-02
Startdatum

2022-03-01

2021-03-01

2020-03-01

2019-03-01

2018-06-20

Slutdatum

2023-02-28

2022-02-28

2021-02-28

2020-02-28

2019-02-28

LÖNER & UTDELNING

2023-022022-022021-022020-022019-02
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Löner styrelse och VD-----
Löner övriga-----
Föreslagen utdelning00000

RESULTATRÄKNING

2023-022022-022021-022020-022019-02
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Omsättning71 90851 31546 92125 9493 973
Avskrivningar och nedskrivningar−187−98−96−74−12
Summa rörelsekostnader−69 624−48 818−42 068−25 410−4 531
Rörelseresultat efter avskrivningar2 2862 4964 853539−558
Finansiella intäkter121230
Finansiella kostnader−10000
Resultat efter finansnetto2 2982 4974 856542−558
Resultat före skatt1 7001 8613 62939212
Skatt på årets resultat−370−394−787−96−9
Årets resultat1 3301 4672 8422963

BALANSRÄKNING

2023-022022-022021-022020-022019-02
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Immateriella anläggningstilgångar00000
Materiella anläggningstillgångar1 037323441458158
Finansiella anläggningstillgångar00000
Summa anläggningstillgångar1 037323441458158
Färdiga varor och handelsvaror00000
Kundfordringar13 7889 0294 0022 991811
Kassa och bank9 98810 8487 9022 464537
Summa omsättningstillgångar25 88221 80113 4406 2812 642
Summa tillgångar26 91822 12413 8806 7392 801
Summa fritt eget kapital5 9394 6093 1423003
Summa eget kapital5 9894 6593 19235053
Summa avsättningar00000
Summa långfristiga skulder00000
Leverantörsskulder9 0396 0513 2081 7251 027
Summa kortfristiga skulder18 32015 4549 3136 2402 747
Summa eget kapital och skulder26 91822 12413 8806 7392 801
Källa: UC AB

Ladda ner gratis årsredovisning

BM Entreprenad i Östersund AB

Org.nr 559162-9190

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på de flesta organisationers sidor.

BisgrafBisgraf

Allabolag PLUS

89 krexkl. moms.
Läs mer om Allabolag Plus

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter