Proff

Biokraft Stockholm AB

Org.nr556489-7899
AdressHolländargatan 21 A, 111 60 Stockholm

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansnetto

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdatum

2022-01-01

2021-01-01

2020-01-01

2019-01-01

2018-01-01

Slutdatum

2022-12-31

2021-12-31

2020-12-31

2019-12-31

2018-12-31

LÖNER & UTDELNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Löner styrelse och VD00000
Löner övriga00000
Föreslagen utdelning00000

RESULTATRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Omsättning128 538135 354128 936125 887126 953
Avskrivningar och nedskrivningar−547−866−1 438−1 452−1 442
Summa rörelsekostnader−106 801−110 117−112 971−105 903−110 909
Rörelseresultat efter avskrivningar21 73725 23715 96519 98416 044
Finansiella intäkter1 66685500488
Finansiella kostnader0−518−1 227−1 063−1 029
Resultat efter finansnetto23 40325 57414 73818 92115 503
Resultat före skatt−2 130−4 291−5 760−6 5980
Skatt på årets resultat00000
Årets resultat−2 130−4 291−5 760−6 5980

BALANSRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Immateriella anläggningstilgångar2 0222 1912 5771 3922 437
Materiella anläggningstillgångar11 92612 30510 7787 7308 005
Finansiella anläggningstillgångar22 25022 694104 44080 18475 279
Summa anläggningstillgångar36 19837 190117 79589 30685 721
Färdiga varor och handelsvaror494592952573199
Kundfordringar14 34212 12326 33125 72015 920
Kassa och bank35 00633 6101 2239 07118 668
Summa omsättningstillgångar54 39260 12239 07445 40742 361
Summa tillgångar90 59097 312156 869134 713128 082
Summa fritt eget kapital39 34741 47745 76851 52958 127
Summa eget kapital39 44741 57745 86851 62958 227
Summa avsättningar00000
Summa långfristiga skulder0078 51732 50032 500
Leverantörsskulder1 83117 7117 18512 19418 391
Summa kortfristiga skulder51 14355 73532 48450 58437 355
Summa eget kapital och skulder90 59097 312156 869134 713128 082
Källa: UC AB

Ladda ner gratis årsredovisning

Biokraft Stockholm AB

Org.nr 556489-7899

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på de flesta organisationers sidor.

BisgrafBisgraf

Allabolag PLUS

89 krexkl. moms.
Läs mer om Allabolag Plus

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter