Proff

Bilbolaget Nord AB

Org.nr556052-5692
AdressFagerbacken 53, 831 48 Östersund

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansnetto

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdatum

2022-01-01

2021-01-01

2020-01-01

2019-01-01

2018-01-01

Slutdatum

2022-12-31

2021-12-31

2020-12-31

2019-12-31

2018-12-31

LÖNER & UTDELNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Löner styrelse och VD1 7991 7441 3061 1811 089
Löner övriga197 350194 003106 710100 47896 704
Föreslagen utdelning00000

RESULTATRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Omsättning3 227 7392 772 3651 564 7031 493 3551 508 621
Avskrivningar och nedskrivningar−62 354−45 013−30 247−29 241−21 065
Summa rörelsekostnader−3 163 105−2 701 821−1 537 195−1 475 038−1 491 140
Rörelseresultat efter avskrivningar64 63470 54427 50818 31717 481
Finansiella intäkter31 68925 59218 78525 69118 453
Finansiella kostnader−11 597−5 013−3 345−4 093−4 651
Resultat efter finansnetto84 72691 12342 94839 91531 283
Resultat före skatt42 1268 22318 34835 4155 183
Skatt på årets resultat−7 9214 727−3 577−5 839−1 000
Årets resultat34 20512 95014 77129 5764 183

BALANSRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Immateriella anläggningstilgångar3 6501 0671 8672 6673 467
Materiella anläggningstillgångar381 836266 548186 048127 686127 086
Finansiella anläggningstillgångar5 46734 24084 3381 7601 760
Summa anläggningstillgångar390 953301 855272 253132 113132 313
Färdiga varor och handelsvaror740 434402 944395 598272 376242 262
Kundfordringar195 72993 60183 73653 58743 685
Kassa och bank00000
Summa omsättningstillgångar1 020 650547 132519 095358 644325 537
Summa tillgångar1 411 603848 987791 348490 756457 850
Summa fritt eget kapital176 549142 470120 074105 30275 726
Summa eget kapital180 749146 670124 274109 50279 926
Summa avsättningar97 15386 22046 44639 27938 351
Summa långfristiga skulder798 827210 76353 163209 720203 451
Leverantörsskulder77 30687 31851 79135 17635 434
Summa kortfristiga skulder192 174305 234495 26584 65593 020
Summa eget kapital och skulder1 411 603848 987791 348490 756457 850
Källa: UC AB

Ladda ner gratis årsredovisning

Bilbolaget Nord AB

Org.nr 556052-5692

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på de flesta organisationers sidor.

BisgrafBisgraf

Allabolag PLUS

89 krexkl. moms.
Läs mer om Allabolag Plus

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter