Proff

Beeline Consulting AB

Org.nr556752-2262
AdressSödergatan 7 E, 275 31 Sjöbo

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansnetto

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdatum

2022-01-01

2021-01-01

2020-01-01

2019-01-01

2018-01-01

Slutdatum

2022-12-31

2021-12-31

2020-12-31

2019-12-31

2018-12-31

LÖNER & UTDELNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Löner styrelse och VD-----
Löner övriga-----
Föreslagen utdelning2 6781 0001 50000

RESULTATRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Omsättning11 9072 3712 5871 8051 671
Avskrivningar och nedskrivningar−10000
Summa rörelsekostnader−8 457−2 281−2 161−1 848−1 564
Rörelseresultat efter avskrivningar3 45190427−43107
Finansiella intäkter00000
Finansiella kostnader−500−1−1
Resultat efter finansnetto3 44690426−44107
Resultat före skatt3 3778021 829181
Skatt på årets resultat−699−172−392−1−18
Årets resultat2 6786301 437063

BALANSRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Immateriella anläggningstilgångar00000
Materiella anläggningstillgångar2330000
Finansiella anläggningstillgångar1 4901 4901 4901 4901 490
Summa anläggningstillgångar1 7231 4901 4901 4901 490
Färdiga varor och handelsvaror55140442841
Kundfordringar16422892660
Kassa och bank2 559782544350
Summa omsättningstillgångar2 7901 5062 996529598
Summa tillgångar4 5132 9964 4862 0192 088
Summa fritt eget kapital2 6791 4592 8291 3921 392
Summa eget kapital2 7791 5592 9291 4921 492
Summa avsättningar00000
Summa långfristiga skulder00000
Leverantörsskulder2796610978176
Summa kortfristiga skulder1 6651 437845412437
Summa eget kapital och skulder4 5132 9964 4862 0192 088
Källa: UC AB

Ladda ner gratis årsredovisning

Beeline Consulting AB

Org.nr 556752-2262

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på de flesta organisationers sidor.

BisgrafBisgraf

Allabolag PLUS

89 krexkl. moms.
Läs mer om Allabolag Plus

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter