Proff

Böcker & Blad i Hyllinge AB

Org.nr556703-6040
AdressDragaregatan 7, 265 75 Hyllinge

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansiella tillgångar

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2023-082022-082021-082020-082019-08
Startdatum

2022-09-01

2021-09-01

2020-09-01

2019-09-01

2018-09-01

Slutdatum

2023-08-31

2022-08-31

2021-08-31

2020-08-31

2019-08-31

LÖNER

2023-082022-082021-082020-082019-08
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Löner styrelse och VD---0-
Löner övriga---0-

RESULTATRÄKNING

2023-082022-082021-082020-082019-08
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Omsättning000501 684
Avskrivningar och nedskrivningar---00
Summa rörelsekostnader---−38−2 019
Rörelseresultat efter avskrivningar00012−335
Föreslagen utdelning00000
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter00000
Räntekostnader och liknande resultatposter0000−41
Resultat efter finansiella tillgångar---12−375
Resultat före skatt00012−375
Skatt på årets resultat---00
Årets resultat---12−375

BALANSRÄKNING

2023-082022-082021-082020-082019-08
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Immateriella anläggningstilgångar---00
Materiella anläggningstillgångar---00
Finansiella anläggningstillgångar---55
Summa anläggningstillgångar---55
Färdiga varor och handelsvaror---00
Kundfordringar---250
Kassa och bank---551172
Summa omsättningstillgångar---1 0221 027
Summa tillgångar---1 0271 032
Summa fritt eget kapital000−78−111
Summa eget kapital---222189
Summa avsättningar---00
Summa långfristiga skulder---800800
Leverantörsskulder---00
Summa kortfristiga skulder---543
Summa eget kapital och skulder---1 0271 032
Källa: UC AB

Ladda ner gratis årsredovisning

Böcker & Blad i Hyllinge AB

Org.nr 556703-6040

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter