Proff

B J Distribution AB

Högsta kreditvärdighet

Högsta kreditvärdighet

Org.nr556630-0199
AdressFabriksg. 1, 341 31 Ljungby

Vi har distribuerat flera miljoner adresserade försändelser sedan starten 1997. Vi var en av de första som startade upp privat postutdelning i Sverige. Våra tjänster är allt från utdelning av brev till total entreprenad av posthantering åt stora företag och organisationer. Förutom posthantering kör vi mycket transporter både lokalt och i hela Sverige.

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansiella tillgångar

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2023-062022-062021-062020-062019-06
Startdatum

2022-07-01

2021-07-01

2020-07-01

2019-07-01

2018-07-01

Slutdatum

2023-06-30

2022-06-30

2021-06-30

2020-06-30

2019-06-30

LÖNER

2023-062022-062021-062020-062019-06
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Löner styrelse och VD-----
Löner övriga-----

RESULTATRÄKNING

2023-062022-062021-062020-062019-06
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Omsättning6 6347 4927 5438 2429 925
Avskrivningar och nedskrivningar−6−10−8−11−13
Summa rörelsekostnader−6 460−6 921−7 144−8 129−9 804
Rörelseresultat efter avskrivningar174570400114122
Föreslagen utdelning1003002001000
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter0403000
Räntekostnader och liknande resultatposter−10000
Resultat efter finansiella tillgångar173973400113116
Resultat före skatt173972400113116
Skatt på årets resultat−37−120−4500
Årets resultat136852355113116

BALANSRÄKNING

2023-062022-062021-062020-062019-06
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Immateriella anläggningstilgångar00000
Materiella anläggningstillgångar202661425
Finansiella anläggningstillgångar00350350542
Summa anläggningstillgångar2026355363566
Färdiga varor och handelsvaror00000
Kundfordringar482496495453773
Kassa och bank869994771597615
Summa omsättningstillgångar1 8041 9901 7901 4751 578
Summa tillgångar1 8252 0172 1451 8382 145
Summa fritt eget kapital786950598343230
Summa eget kapital9061 070718463350
Summa avsättningar003503500
Summa långfristiga skulder0000347
Leverantörsskulder6310553143279
Summa kortfristiga skulder9189461 0781 0261 448
Summa eget kapital och skulder1 8252 0172 1451 8382 145
Källa: UC AB

Ladda ner gratis årsredovisning

B J Distribution AB

Org.nr 556630-0199

Profile-7050194

Företagets länkar

Öppettider

Måndag
6:00 - 17:00
Tisdag
6:00 - 17:00
Onsdag
6:00 - 17:00
Torsdag
6:00 - 17:00
Fredag
6:00 - 17:00

Avser Boxavdelningens öppettider

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter