Proff

Axstores AB

Org.nr556030-8800
AdressRingvägen 100, 118 60 Stockholm

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansnetto

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdatum

2022-01-01

2021-01-01

2020-01-01

2019-01-01

2018-01-01

Slutdatum

2022-12-31

2021-12-31

2020-12-31

2019-12-31

2018-12-31

LÖNER & UTDELNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Löner styrelse och VD-0--0
Löner övriga----18 890
Föreslagen utdelning012 375000

RESULTATRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Omsättning000097 351
Avskrivningar och nedskrivningar-----
Summa rörelsekostnader−2 263−978−1 576−4 798−97 531
Rörelseresultat efter avskrivningar−2 263−978−1 576−4 798−180
Finansiella intäkter−743 0498004 127221
Finansiella kostnader−6−114−138−2 253−4 588
Resultat efter finansnetto−745 318−1 012−1 714−2 924−4 547
Resultat före skatt−734 0285 4785 080−4 405−47
Skatt på årets resultat−2 118−1 275−1 2385 085−89
Årets resultat−736 1464 2033 842680−136

BALANSRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Immateriella anläggningstilgångar00000
Materiella anläggningstillgångar00000
Finansiella anläggningstillgångar804 2491 419 4361 325 1711 331 5821 306 784
Summa anläggningstillgångar804 2491 419 4361 325 1711 331 5821 306 784
Färdiga varor och handelsvaror00000
Kundfordringar00000
Kassa och bank9939522 7483 0100
Summa omsättningstillgångar8 02714 4589 5427 30212 730
Summa tillgångar812 2761 433 8941 334 7131 338 8841 319 514
Summa fritt eget kapital660 9561 273 0611 168 8581 165 016957 087
Summa eget kapital795 9561 408 0611 303 8581 300 0161 092 087
Summa avsättningar14 87425 15430 55537 35478 504
Summa långfristiga skulder00000
Leverantörsskulder0000325
Summa kortfristiga skulder1 4466793001 514148 923
Summa eget kapital och skulder812 2761 433 8941 334 7131 338 8841 319 514
Källa: UC AB

Ladda ner gratis årsredovisning

Axstores AB

Org.nr 556030-8800

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på de flesta organisationers sidor.

BisgrafBisgraf

Allabolag PLUS

89 krexkl. moms.
Läs mer om Allabolag Plus

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter