Proff

Axess Logistics Sweden AB

Org.nr556548-9696
AdressTurbingatan 8 KATTEGATTHAMNEN, 302 50 Halmstad

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansnetto

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdatum

2022-01-01

2021-01-01

2020-01-01

2019-01-01

2018-01-01

Slutdatum

2022-12-31

2021-12-31

2020-12-31

2019-12-31

2018-12-31

LÖNER & UTDELNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Löner styrelse och VD2 2332 1163 0592 8752 740
Löner övriga132 159139 220140 899149 484148 087
Föreslagen utdelning00000

RESULTATRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Omsättning710 722673 280700 124842 581911 422
Avskrivningar och nedskrivningar−9 685−9 988−9 805−5 999−6 415
Summa rörelsekostnader−698 448−689 901−675 644−801 585−872 592
Rörelseresultat efter avskrivningar12 274−16 62024 48040 99638 832
Finansiella intäkter19069107
Finansiella kostnader−9 819−2 460−2 589−3 016−3 786
Resultat efter finansnetto2 474−19 08021 96037 99035 053
Resultat före skatt2 474−16 24514 16027 856−1 568
Skatt på årets resultat079−3 754−6 56353
Årets resultat2 474−16 16610 40621 293−1 515

BALANSRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Immateriella anläggningstilgångar6 2109 20512 2453 8144 912
Materiella anläggningstillgångar37 64835 69835 32145 65031 346
Finansiella anläggningstillgångar30 55136 57934 26632 66530 205
Summa anläggningstillgångar74 41081 48181 83182 12966 464
Färdiga varor och handelsvaror47 00355 05935 43541 50143 402
Kundfordringar89 33095 63780 921133 21699 580
Kassa och bank9 56672348 23918 60530 960
Summa omsättningstillgångar220 543219 638241 839259 399240 325
Summa tillgångar294 954301 121323 670341 529306 789
Summa fritt eget kapital29 71327 01343 17932 77211 480
Summa eget kapital29 83327 13343 29932 89211 600
Summa avsättningar12 2899 5649 1808 7228 221
Summa långfristiga skulder18 60718 60718 60718 60718 607
Leverantörsskulder82 20245 67047 04867 46767 019
Summa kortfristiga skulder228 754240 347228 179264 703261 892
Summa eget kapital och skulder294 954301 121323 670341 529306 789
Källa: UC AB

Ladda ner gratis årsredovisning

Axess Logistics Sweden AB

Org.nr 556548-9696

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på de flesta organisationers sidor.

BisgrafBisgraf

Allabolag PLUS

89 krexkl. moms.
Läs mer om Allabolag Plus

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter