Proff

Axelssons i ABy AB

Org.nr556875-2199
AdressStora Aby Kronogården, 577 96 Målilla

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansnetto

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdatum

2022-01-01

2021-01-01

2020-01-01

2019-01-01

2018-01-01

Slutdatum

2022-12-31

2021-12-31

2020-12-31

2019-12-31

2018-12-31

LÖNER & UTDELNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Löner styrelse och VD-----
Löner övriga-----
Föreslagen utdelning00000

RESULTATRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Omsättning61 84053 14451 44246 67441 094
Avskrivningar och nedskrivningar−4 703−4 287−4 309−3 444−2 158
Summa rörelsekostnader−55 613−52 672−48 250−45 885−40 774
Rörelseresultat efter avskrivningar6 2278703 192788319
Finansiella intäkter7618035243
Finansiella kostnader−369−322−355−406−170
Resultat efter finansnetto5 9337282 873406152
Resultat före skatt1 952728799406152
Skatt på årets resultat−167−121−171−87−42
Årets resultat1 785607628319110

BALANSRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Immateriella anläggningstilgångar00000
Materiella anläggningstillgångar25 14425 23224 84025 62223 441
Finansiella anläggningstillgångar4803831116529
Summa anläggningstillgångar25 62425 61424 95125 68723 470
Färdiga varor och handelsvaror14 50911 1199 7979 7088 748
Kundfordringar6 2815 2905 1125 0754 826
Kassa och bank90539764542
Summa omsättningstillgångar23 28418 42516 32517 19116 336
Summa tillgångar48 90844 04041 27642 87839 806
Summa fritt eget kapital6 7925 0074 4003 7723 453
Summa eget kapital7 1925 4074 8004 1723 853
Summa avsättningar00000
Summa långfristiga skulder15 10117 03316 08822 74321 694
Leverantörsskulder6 9664 2974 6613 8823 448
Summa kortfristiga skulder14 64913 61412 40310 0518 347
Summa eget kapital och skulder48 90844 04041 27642 87839 806
Källa: UC AB

Ladda ner gratis årsredovisning

Axelssons i ABy AB

Org.nr 556875-2199

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på de flesta organisationers sidor.

BisgrafBisgraf

Allabolag PLUS

89 krexkl. moms.
Läs mer om Allabolag Plus

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter