Proff

AVT Industriteknik AB

Högsta kreditvärdighet

Högsta kreditvärdighet

Org.nr556596-5786
AdressIndustrig. 1, 441 38 Alingsås

Vi föreslår montagelösning till Er produktion baserat på variantflora, volymer och metoder. Service En väl underhållen och servad maskin förbättrar tillgänglighet, kvalitet samt livslängd. Med en gedigen kunskap och erfarenhet servar, underhåller och kalibrerar vi maskiner, samt genomför förbättringsåtgärder och ombyggnader. Samlad kompetens På AVT är vi stolta över att ha all kompetens samlad under ett och samma tak. En platt och flexibel organisation som tillsammans driver projekten framåt. Med all delar i huset blir varje delprocess lite vassare.

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansnetto

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2023-032022-032020-122019-122018-12
Startdatum

2022-04-01

2021-01-01

2020-01-01

2019-01-01

2018-01-01

Slutdatum

2023-03-31

2022-03-31

2020-12-31

2019-12-31

2018-12-31

LÖNER & UTDELNING

2023-032022-032020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Löner styrelse och VD-----
Löner övriga-----
Föreslagen utdelning3 70013 60002 1002 512

RESULTATRÄKNING

2023-032022-032020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Omsättning58 25877 13867 72970 75066 341
Avskrivningar och nedskrivningar-----
Summa rörelsekostnader−50 465−67 313−61 198−63 241−60 321
Rörelseresultat efter avskrivningar7 7939 8256 5327 5106 021
Finansiella intäkter134244711688501
Finansiella kostnader−4−16−55−18−268
Resultat efter finansnetto7 92310 0527 1888 1806 253
Resultat före skatt2 8207 7145 0605 6124 677
Skatt på årets resultat−460−1 823−1 196−1 373−1 184
Årets resultat2 3605 8913 8644 2393 493

BALANSRÄKNING

2023-032022-032020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Immateriella anläggningstilgångar973599000
Materiella anläggningstillgångar8869261 1241 2431 312
Finansiella anläggningstillgångar1856767 1226 29210 332
Summa anläggningstillgångar2 0442 2018 2467 53511 644
Färdiga varor och handelsvaror2 7261 6951 2141 079920
Kundfordringar7 17112 5677 17013 15712 816
Kassa och bank1 03771019 11111 08311 807
Summa omsättningstillgångar29 23644 78035 85731 14330 584
Summa tillgångar31 28146 98144 10338 67842 229
Summa fritt eget kapital7 45719 67113 77912 01610 289
Summa eget kapital8 91020 15114 25912 49610 769
Summa avsättningar5427651 2411 020746
Summa långfristiga skulder00007 568
Leverantörsskulder2 4083 7622 8472 4905 257
Summa kortfristiga skulder13 24216 53121 40620 09420 047
Summa eget kapital och skulder31 28146 98144 10338 67842 229
Källa: UC AB

Ladda ner gratis årsredovisning

AVT Industriteknik AB

Org.nr 556596-5786

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på de flesta organisationers sidor.

BisgrafBisgraf

Allabolag PLUS

89 krexkl. moms.
Läs mer om Allabolag Plus
Profile-7011441

Företagets länkar

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter