Proff

Arvika El och Motor AB

God kreditvärdighet

God kreditvärdighet

Org.nr556593-7751
AdressBlästervägen 7, 67141 ARVIKA

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansiella tillgångar

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2022-102021-102020-082019-082018-08
Startdatum

2021-11-01

2020-09-01

2019-09-01

2018-09-01

2017-09-01

Slutdatum

2022-10-31

2021-10-31

2020-08-31

2019-08-31

2018-08-31

LÖNER

2022-102021-102020-082019-082018-08
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Löner styrelse och VD000--
Löner övriga000--

RESULTATRÄKNING

2022-102021-102020-082019-082018-08
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Omsättning8 30010 1919 7229 4208 530
Avskrivningar och nedskrivningar−206−250−199−187−204
Summa rörelsekostnader−7 975−9 910−9 372−8 986−8 569
Rörelseresultat efter avskrivningar325280351434−38
Utdelningar00000
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter00002
Räntekostnader och liknande resultatposter−79−87−98−114−141
Resultat efter finansiella tillgångar247193252320−178
Resultat före skatt29926723622016
Skatt på årets resultat−65−60−56−70−14
Årets resultat2342071801502

BALANSRÄKNING

2022-102021-102020-082019-082018-08
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Immateriella anläggningstilgångar00000
Materiella anläggningstillgångar3 1323 3393 5063 6373 793
Finansiella anläggningstillgångar1010101010
Summa anläggningstillgångar3 1423 3493 5163 6473 803
Färdiga varor och handelsvaror3 6833 5272 6703 4193 396
Kundfordringar280511317274427
Kassa och bank289452115
Summa omsättningstillgångar4 1124 0873 5523 7553 973
Summa tillgångar7 2547 4367 0677 4027 776
Summa fritt eget kapital2 7362 5022 2952 1151 965
Summa eget kapital2 8562 6222 4152 2352 085
Summa avsättningar00000
Summa långfristiga skulder2 0502 2102 3702 9583 001
Leverantörsskulder342160351570797
Summa kortfristiga skulder2 0712 2751 8801 8232 404
Summa eget kapital och skulder7 2547 4367 0677 4027 776
Källa: UC AB

Ladda ner gratis årsredovisning

Arvika El och Motor AB

Org.nr 556593-7751

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter