Proff

Arinox AB

Org.nr556486-5300
AdressSkaraborgsgatan 30, 532 39 Skara

Om ARINOX AB Importerar Arinox Rostfri plåt, tråd och stång Arinox Rent järn, Armcojärn Arinox Malkulor Gjutna högkromlegerade Smidda härdade Arinox Specialstål från Europa och Nordamerika Nitronic 17-4 PH 15-5 PH PH 13-8 Mo Aqualoy Aguamet. Maraging 440 C ARINOX AB Har kunder i Sverige, Norge, Danmark och Finland

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansnetto

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2023-082022-082021-082020-082019-08
Startdatum

2022-09-01

2021-09-01

2020-09-01

2019-09-01

2018-09-01

Slutdatum

2023-08-31

2022-08-31

2021-08-31

2020-08-31

2019-08-31

LÖNER & UTDELNING

2023-082022-082021-082020-082019-08
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Löner styrelse och VD-----
Löner övriga-----
Föreslagen utdelning100000100

RESULTATRÄKNING

2023-082022-082021-082020-082019-08
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Omsättning3 8173 9505 4351 5272 474
Avskrivningar och nedskrivningar00000
Summa rörelsekostnader−3 743−3 881−5 052−1 556−2 439
Rörelseresultat efter avskrivningar7470384−2935
Finansiella intäkter50000
Finansiella kostnader−1−15−10−13
Resultat efter finansnetto7955383−2922
Resultat före skatt7955383−2922
Skatt på årets resultat−17−12−6000
Årets resultat6243323−2922

BALANSRÄKNING

2023-082022-082021-082020-082019-08
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Immateriella anläggningstilgångar00000
Materiella anläggningstillgångar00000
Finansiella anläggningstillgångar00000
Summa anläggningstillgångar00000
Färdiga varor och handelsvaror000013
Kundfordringar176612 036148396
Kassa och bank67429269664594
Summa omsättningstillgångar7399612 7486501 010
Summa tillgångar7399612 7486501 010
Summa fritt eget kapital558497654331460
Summa eget kapital723662819496625
Summa avsättningar00000
Summa långfristiga skulder00010153
Leverantörsskulder4111 02316252
Summa kortfristiga skulder162991 92953332
Summa eget kapital och skulder7399612 7486501 010
Källa: UC AB

Ladda ner gratis årsredovisning

Arinox AB

Org.nr 556486-5300

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på de flesta organisationers sidor.

BisgrafBisgraf

Allabolag PLUS

89 krexkl. moms.
Läs mer om Allabolag Plus
Profile-6991663

Företagets länkar

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter