Proff

Arbio Aktiebolag

Org.nr556067-2924
AdressStorgatan 19, 114 51 Stockholm

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansiella tillgångar

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdatum

2022-01-01

2021-01-01

2020-01-01

2019-01-01

2018-01-01

Slutdatum

2022-12-31

2021-12-31

2020-12-31

2019-12-31

2018-12-31

LÖNER

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Löner styrelse och VD-----
Löner övriga77 52077 02569 48967 91866 910

RESULTATRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Omsättning286 630266 171259 600251 114230 246
Avskrivningar och nedskrivningar−1 193−1 029−830−527−213
Summa rörelsekostnader−292 787−266 186−255 182−251 602−229 347
Rörelseresultat efter avskrivningar−6 156−154 418−488899
Föreslagen utdelning00000
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter31821712910050
Räntekostnader och liknande resultatposter000−13−16
Resultat efter finansiella tillgångar−5 8382024 547−401933
Resultat före skatt−2 339−2883 047−941133
Skatt på årets resultat0−309−968−353−551
Årets resultat−2 339−5972 079−1 294−418

BALANSRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Immateriella anläggningstilgångar00000
Materiella anläggningstillgångar2 8072 5792 6101 808658
Finansiella anläggningstillgångar0005050
Summa anläggningstillgångar2 8072 5792 6101 858708
Färdiga varor och handelsvaror00000
Kundfordringar19 10214 38327 8938 46414 708
Kassa och bank42 93921 68323 67115 1339 315
Summa omsättningstillgångar90 349105 419104 02190 86988 671
Summa tillgångar93 156107 998106 63192 72789 379
Summa fritt eget kapital35 18137 52038 11736 03737 331
Summa eget kapital38 42140 76041 35739 27740 571
Summa avsättningar3 4453 7014 5964 7085 007
Summa långfristiga skulder00000
Leverantörsskulder19 31926 18422 77316 95918 509
Summa kortfristiga skulder47 69056 43754 06843 63239 231
Summa eget kapital och skulder93 156107 998106 63192 72789 379
Källa: UC AB

Ladda ner gratis årsredovisning

Arbio Aktiebolag

Org.nr 556067-2924

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter