Proff

Anva Tubes & Components AB

Org.nr556298-5357
AdressFraktgatan 6, 633 46 Eskilstuna

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansnetto

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2023-122022-122021-122020-122019-12
Startdatum

2023-01-01

2022-01-01

2021-01-01

2020-01-01

2019-01-01

Slutdatum

2023-12-31

2022-12-31

2021-12-31

2020-12-31

2019-12-31

LÖNER & UTDELNING

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Löner styrelse och VD1 1481 0971 014961954
Löner övriga19 78119 52717 68615 37818 839
Föreslagen utdelning00000

RESULTATRÄKNING

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Omsättning219 672203 559172 369139 878144 762
Avskrivningar och nedskrivningar−1 454−1 020−1 516−2 224−2 394
Summa rörelsekostnader−201 590−202 249−161 816−132 464−144 568
Rörelseresultat efter avskrivningar11 55311 72913 7907 414193
Finansiella intäkter−1 99798565912 468
Finansiella kostnader−3 210−1 421−919−965−1 253
Resultat efter finansnetto6 34611 29313 5306 4511 408
Resultat före skatt−4 67710 21010 2034 6575 962
Skatt på årets resultat177−2 086−2 140−1 025−785
Årets resultat−4 5008 1248 0633 6325 177

BALANSRÄKNING

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Immateriella anläggningstilgångar00000
Materiella anläggningstillgångar5 1553 0753 0012 2444 202
Finansiella anläggningstillgångar57 19159 73859 72959 71755 107
Summa anläggningstillgångar62 34662 81362 72961 96159 309
Färdiga varor och handelsvaror45 13147 57639 16927 42630 837
Kundfordringar5 8706 5304 1344 2223 229
Kassa och bank1 6346357 152753
Summa omsättningstillgångar98 069100 66082 74661 14856 312
Summa tillgångar160 415163 472145 475123 110115 621
Summa fritt eget kapital41 02545 52537 40129 33817 862
Summa eget kapital42 06546 56538 44130 37818 902
Summa avsättningar00000
Summa långfristiga skulder9562 8684 1734 8138 887
Leverantörsskulder27 80827 71722 07221 18221 124
Summa kortfristiga skulder105 928100 71591 40378 28777 090
Summa eget kapital och skulder160 415163 472145 475123 110115 621
Källa: UC AB

Ladda ner gratis årsredovisning

Anva Tubes & Components AB

Org.nr 556298-5357

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på de flesta organisationers sidor.

BisgrafBisgraf

Allabolag PLUS

89 krexkl. moms.
Läs mer om Allabolag Plus

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter