Proff

Andreas Uppgård AB

Org.nr556796-5214
AdressNygården, 774 92 Avesta

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansnetto

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2023-122022-122021-122020-122019-12
Startdatum

2023-01-01

2022-01-01

2021-01-01

2020-01-01

2019-01-01

Slutdatum

2023-12-31

2022-12-31

2021-12-31

2020-12-31

2019-12-31

LÖNER & UTDELNING

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Löner styrelse och VD-----
Löner övriga-----
Föreslagen utdelning00000

RESULTATRÄKNING

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Omsättning20 85020 47516 14313 26216 824
Avskrivningar och nedskrivningar−1 314−1 168−1 406−1 658−1 533
Summa rörelsekostnader−18 998−18 186−14 565−13 168−15 505
Rörelseresultat efter avskrivningar1 8531 9011 577941 319
Finansiella intäkter50500
Finansiella kostnader−565−581−407−410−381
Resultat efter finansnetto1 2931 3201 175−316938
Resultat före skatt453404375285339
Skatt på årets resultat−95−86−78−67−74
Årets resultat358318297218265

BALANSRÄKNING

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Immateriella anläggningstilgångar00000
Materiella anläggningstillgångar8 7729 2338 2839 67310 271
Finansiella anläggningstillgångar1515151515
Summa anläggningstillgångar8 7879 2488 2989 68810 286
Färdiga varor och handelsvaror10 04010 9459 8709 3717 225
Kundfordringar3 6132 8862 7641 5311 975
Kassa och bank1169200
Summa omsättningstillgångar14 06314 46413 08011 3339 828
Summa tillgångar22 84923 71121 37921 02120 114
Summa fritt eget kapital2 5322 1741 8561 5591 341
Summa eget kapital2 6322 2741 9561 6591 441
Summa avsättningar00000
Summa långfristiga skulder3 2954 7304 8935 8916 058
Leverantörsskulder6 4686 5044 8665 0034 052
Summa kortfristiga skulder12 35212 91111 65011 3919 934
Summa eget kapital och skulder22 84923 71121 37921 02120 114
Källa: UC AB

Ladda ner gratis årsredovisning

Andreas Uppgård AB

Org.nr 556796-5214

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på de flesta organisationers sidor.

BisgrafBisgraf

Allabolag PLUS

89 krexkl. moms.
Läs mer om Allabolag Plus

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter