Proff

Alvesta Biogas AB

Org.nr556875-7263
AdressOrrvägen 3, 342 90 Alvesta

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansnetto

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2023-122022-122021-122020-122019-12
Startdatum

2023-01-01

2022-01-01

2021-01-01

2020-01-01

2019-01-01

Slutdatum

2023-12-31

2022-12-31

2021-12-31

2020-12-31

2019-12-31

LÖNER & UTDELNING

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Löner styrelse och VD--0--
Löner övriga--0--
Föreslagen utdelning9506650575575

RESULTATRÄKNING

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Omsättning30 93225 77222 98523 33823 633
Avskrivningar och nedskrivningar−3 719−3 756−3 748−3 756−3 716
Summa rörelsekostnader−19 411−19 620−15 891−15 757−14 956
Rörelseresultat efter avskrivningar11 5216 1517 0947 5828 678
Finansiella intäkter1892760510
Finansiella kostnader−332−308−404−659−802
Resultat efter finansnetto11 3786 1206 6906 9287 887
Resultat före skatt7 6586 5962 615798787
Skatt på årets resultat−1 590−1 377−541−178−173
Årets resultat6 0685 2192 074620614

BALANSRÄKNING

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Immateriella anläggningstilgångar00000
Materiella anläggningstillgångar48 39850 99935 13038 83642 374
Finansiella anläggningstillgångar20020010 8928 2238 873
Summa anläggningstillgångar48 59851 19946 02247 05951 247
Färdiga varor och handelsvaror598467574574652
Kundfordringar5 4885 4204 3433 3372 092
Kassa och bank3 55513 8993 0602 691483
Summa omsättningstillgångar12 83820 38418 5137 1535 287
Summa tillgångar61 43671 58364 53554 21256 534
Summa fritt eget kapital12 4055 3142 358859814
Summa eget kapital18 15511 1098 1086 6096 564
Summa avsättningar00000
Summa långfristiga skulder5 8184 7869 19413 59820 200
Leverantörsskulder1 5751 0384251 1392 573
Summa kortfristiga skulder5 43527 38118 4509 29811 192
Summa eget kapital och skulder61 43671 58364 53554 21256 534
Källa: UC AB

Ladda ner gratis årsredovisning

Alvesta Biogas AB

Org.nr 556875-7263

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på de flesta organisationers sidor.

BisgrafBisgraf

Allabolag PLUS

89 krexkl. moms.
Läs mer om Allabolag Plus

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter