Proff

Alusol Försäljnings Aktiebolag

Org.nr556327-6087

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansiella tillgångar

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2022-092021-092020-092019-092018-09
Startdatum

2021-10-01

2020-10-01

2019-10-01

2018-10-01

2017-10-01

Slutdatum

2022-09-30

2021-09-30

2020-09-30

2019-09-30

2018-09-30

LÖNER

2022-092021-092020-092019-092018-09
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Löner styrelse och VD-----
Löner övriga-----

RESULTATRÄKNING

2022-092021-092020-092019-092018-09
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Omsättning34 64033 70430 59025 07529 311
Avskrivningar och nedskrivningar−46−28−14−30−28
Summa rörelsekostnader−31 351−29 876−26 086−21 896−26 885
Rörelseresultat efter avskrivningar3 2893 8284 5033 1792 426
Utdelningar750750950750750
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter100111
Räntekostnader och liknande resultatposter−3−5−2−6−8
Resultat efter finansiella tillgångar3 2883 8234 5023 1732 428
Resultat före skatt3 2633 8324 5013 1662 428
Skatt på årets resultat−674−822−959−699−541
Årets resultat2 5893 0103 5422 4671 887

BALANSRÄKNING

2022-092021-092020-092019-092018-09
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Immateriella anläggningstilgångar00000
Materiella anläggningstillgångar1 697659660529524
Finansiella anläggningstillgångar5050505050
Summa anläggningstillgångar1 747709710579574
Färdiga varor och handelsvaror7 6754 5164 9803 9244 969
Kundfordringar4 2023 8434 2383 4043 267
Kassa och bank2 9633 7953 6803 4011 035
Summa omsättningstillgångar14 96613 12313 55711 29110 373
Summa tillgångar16 71313 83214 26711 87010 948
Summa fritt eget kapital11 13810 1999 0406 7485 281
Summa eget kapital11 43810 4999 3407 0485 581
Summa avsättningar00000
Summa långfristiga skulder00000
Leverantörsskulder2 4997501 8621 8902 857
Summa kortfristiga skulder5 2753 3334 9194 8155 367
Summa eget kapital och skulder16 71313 83214 26711 87010 948
Källa: UC AB

Ladda ner gratis årsredovisning

Alusol Försäljnings Aktiebolag

Org.nr 556327-6087

Företagets länkar

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter