Proff

Alusol Försäljnings Aktiebolag

Org.nr556327-6087

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansnetto

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2023-092022-092021-092020-092019-09
Startdatum

2022-10-01

2021-10-01

2020-10-01

2019-10-01

2018-10-01

Slutdatum

2023-09-30

2022-09-30

2021-09-30

2020-09-30

2019-09-30

LÖNER & UTDELNING

2023-092022-092021-092020-092019-09
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Löner styrelse och VD-----
Löner övriga-----
Föreslagen utdelning750750750950750

RESULTATRÄKNING

2023-092022-092021-092020-092019-09
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Omsättning37 14430 31635 02931 03925 838
Avskrivningar och nedskrivningar−72−46−28−14−30
Summa rörelsekostnader−31 882−31 351−29 876−26 086−21 896
Rörelseresultat efter avskrivningar3 0733 2893 8284 5033 179
Finansiella intäkter51001
Finansiella kostnader−5−3−5−2−6
Resultat efter finansnetto3 0733 2883 8234 5023 173
Resultat före skatt3 0583 2633 8324 5013 166
Skatt på årets resultat−631−674−822−959−699
Årets resultat2 4272 5893 0103 5422 467

BALANSRÄKNING

2023-092022-092021-092020-092019-09
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Immateriella anläggningstilgångar00000
Materiella anläggningstillgångar1 6251 697659660529
Finansiella anläggningstillgångar5050505050
Summa anläggningstillgångar1 6751 747709710579
Färdiga varor och handelsvaror7 5717 6754 5164 9803 924
Kundfordringar4 5844 2023 8434 2383 404
Kassa och bank2 4232 9633 7953 6803 401
Summa omsättningstillgångar16 00314 96613 12313 55711 291
Summa tillgångar17 67816 71313 83214 26711 870
Summa fritt eget kapital12 06511 13810 1999 0406 748
Summa eget kapital12 36511 43810 4999 3407 048
Summa avsättningar00000
Summa långfristiga skulder00000
Leverantörsskulder3 2192 4997501 8621 890
Summa kortfristiga skulder5 3135 2753 3334 9194 815
Summa eget kapital och skulder17 67816 71313 83214 26711 870
Källa: UC AB

Ladda ner gratis årsredovisning

Alusol Försäljnings Aktiebolag

Org.nr 556327-6087

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på de flesta organisationers sidor.

BisgrafBisgraf

Allabolag PLUS

89 krexkl. moms.
Läs mer om Allabolag Plus

Företagets länkar

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter