Proff

AIRTEC Pneumatic Sweden AB

Org.nr556130-2851
AdressGerfasts v. 6, 283 22 Osby

AIRTEC säljer pneumatik/vakuum samt specialprodukter för automatisering inom industrin. AIRTEC kännetecknas av hög kvalité och korta ledtider. Vi är ett dotterbolag till AIRTEC Pneumatic GmbH, Tyskland. En ny pneumatikcylinder std./special levereras inom ett par timmar Ø12 - Ø200mm! Försäljning av pneumatik- och vakuumkomponenter som cylindrar, ventiler, kolvstångslösa cylindrar, vridenheter, filter, regulatorer, kopplingar.

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansiella tillgångar

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdatum

2022-01-01

2021-01-01

2020-01-01

2019-01-01

2018-01-01

Slutdatum

2022-12-31

2021-12-31

2020-12-31

2019-12-31

2018-12-31

LÖNER

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Löner styrelse och VD-----
Löner övriga-----

RESULTATRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Omsättning28 35826 23122 59825 54726 534
Avskrivningar och nedskrivningar−318−198−288−294−258
Summa rörelsekostnader−20 592−18 983−17 014−20 593−20 688
Rörelseresultat efter avskrivningar7 7667 2485 5834 9535 846
Utdelningar00000
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter08128305
Räntekostnader och liknande resultatposter−10−100−10−10
Resultat efter finansiella tillgångar6 7367 3195 8674 5815 495
Resultat före skatt5 6086 2775 2094 0574 613
Skatt på årets resultat−1 373−1 320−1 096−978−1 091
Årets resultat4 2354 9574 1133 0793 522

BALANSRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Immateriella anläggningstilgångar00000
Materiella anläggningstillgångar2 4732 6052 1842 3412 635
Finansiella anläggningstillgångar2 5503 2893 0842 7942 955
Summa anläggningstillgångar5 0225 8945 2685 1355 589
Färdiga varor och handelsvaror7 6186 9406 1595 9745 840
Kundfordringar3 1452 5392 3612 1742 974
Kassa och bank15 00814 08712 9609 9929 250
Summa omsättningstillgångar26 17124 01621 87818 45718 313
Summa tillgångar31 19329 91027 14623 59123 903
Summa fritt eget kapital15 17115 93614 97910 86611 786
Summa eget kapital15 53116 29615 33911 22612 146
Summa avsättningar00000
Summa långfristiga skulder00000
Leverantörsskulder1 6141 1729212 2421 801
Summa kortfristiga skulder4 8463 9253 1614 3774 291
Summa eget kapital och skulder31 19329 91027 14623 59123 903
Källa: UC AB

Ladda ner gratis årsredovisning

AIRTEC Pneumatic Sweden AB

Org.nr 556130-2851

Profile-6966759

Företagets länkar

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter